เอฟพีจีเอ Cyclone® IV EP4CE115

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F23C8

 • MM# 967019
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5W2
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F23C8
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702746

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F29C8N

 • MM# 967020
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5W3
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F29C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692448744909

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F29C9L

 • MM# 967021
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5W4
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F29C9L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 691650

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F29C9LN

 • MM# 967022
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5W5
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F29C9LN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697706

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F29I8L

 • MM# 967023
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5W6
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F29I8L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 691931

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F23C8L

 • MM# 967287
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR63L
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F23C8L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702399

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F23C9L

 • MM# 967288
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR63M
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F23C9L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695263

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F29I7N

 • MM# 970202
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8HC
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F29I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702464745456

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F29I8LN

 • MM# 970203
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8HD
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F29I8LN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699012745930

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F23I7

 • MM# 971150
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9CT
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F23I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695487

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F23C7

 • MM# 971883
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAGE
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F23C7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696157

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F29C8

 • MM# 972463
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA2H
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F29C8
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693092

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F23I8L

 • MM# 973172
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB4G
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F23I8L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692209

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F29C7

 • MM# 973173
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB4H
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F29C7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697183

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F29C7N

 • MM# 973174
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB4J
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F29C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694162745084

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F29C8L

 • MM# 973176
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB4L
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F29C8L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698648

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F29C8LN

 • MM# 973177
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB4M
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F29C8LN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700487

Cyclone® IV EP4CE115 FPGA EP4CE115F29I7

 • MM# 973178
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB4N
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE115F29I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699019

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SRB4H

SRB4G

SR5W6

SR8HD

SR5W5

SR8HC

SR5W4

SR5W3

SR5W2

SR63M

SR63L

SRB4N

SRB4M

SRB4L

SRB4J

SRA2H

SRAGE

SR9CT

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า