เอฟพีจีเอ Cyclone® IV EP4CE40

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F23C9LN

 • MM# 967038
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5WM
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F23C9LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 697259

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F23I8L

 • MM# 967039
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5WN
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F23I8L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 701015

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F29C6

 • MM# 967040
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5WP
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F29C6
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702816

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F29C8N

 • MM# 967041
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5WQ
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F29C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 695842746627

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F23I8LN

 • MM# 967310
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR649
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F23I8LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699125745068

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F29C8LN

 • MM# 967311
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR64A
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F29C8LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700366

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40U19A7N

 • MM# 967312
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR64B
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40U19A7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 694597

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F19A7N

 • MM# 970215
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8HR
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F19A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 701177744738

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F23A7N

 • MM# 970216
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8HS
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F23A7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 697158745891

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F23C8

 • MM# 970217
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8HT
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F23C8
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700075

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F23C8L

 • MM# 970218
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8HU
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F23C8L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693503

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F23C8N

 • MM# 970219
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8HV
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 691907745245

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F29C7

 • MM# 971164
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9D7
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F29C7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702920

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F29C7N

 • MM# 971165
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9D8
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F29C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699691745126

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F29C8L

 • MM# 971166
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9D9
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F29C8L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 694015

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F23C6

 • MM# 971896
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAGT
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F23C6
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 692694

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F23C6N

 • MM# 971897
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAGU
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 692609744802

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F23C9L

 • MM# 971898
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAGV
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F23C9L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 692702

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F29C8

 • MM# 971899
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAGW
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F29C8
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 692464

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F29I7

 • MM# 971900
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAGX
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F29I7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693427

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F29I8L

 • MM# 971901
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAGY
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F29I8L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698627

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40U19I7N

 • MM# 971902
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAGZ
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40U19I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698026744525

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F23C7

 • MM# 972523
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAML
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F23C7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 697463

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F23C8LN

 • MM# 972524
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAMM
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F23C8LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700581746531

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F23C7N

 • MM# 973197
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB57
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699502746589

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F23I7

 • MM# 973198
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB58
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F23I7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 697091

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F23I7N

 • MM# 973199
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB59
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699283745835

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F29C9LN

 • MM# 973200
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB5A
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F29C9LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 697986

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F29I8LN

 • MM# 973201
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB5B
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F29I8LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693376

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F29C6N

 • MM# 974419
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCGJ
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F29C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693948745228

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F29C9L

 • MM# 974420
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCGK
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F29C9L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698440

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40F29I7N

 • MM# 974421
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCGL
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40F29I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699095744575

Cyclone® IV EP4CE40 FPGA EP4CE40U19I7

 • MM# 974422
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCGM
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE40U19I7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SRAGZ

SRAGY

SRAGX

SRAGW

SRAGV

SRAGU

SRB5B

SR649

SRB59

SRCGJ

SRB58

SRB57

SRAMM

SRAML

SR9D9

SRAGT

SRB5A

SR9D8

SR9D7

SRCGM

SRCGL

SRCGK

SR5WQ

SR8HV

SR8HU

SR64B

SR8HT

SR64A

SR8HS

SR8HR

SR5WP

SR5WN

SR5WM

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า