เอฟพีจีเอ Cyclone® IV EP4CE15

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F17C7N

 • MM# 967026
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5W9
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F17C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 699405

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F17C8LN

 • MM# 967027
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5WA
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F17C8LN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 702591

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F23C7N

 • MM# 967028
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5WB
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 701246

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F23C8LN

 • MM# 967029
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5WC
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F23C8LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698393

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F23I8LN

 • MM# 967030
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5WD
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F23I8LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 692628

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F17C9LN

 • MM# 967293
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR63S
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F17C9LN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 701840

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F17I7N

 • MM# 967294
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR63T
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F17I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 700508

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F23C8L

 • MM# 967295
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR63U
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F23C8L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698654

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F23I7

 • MM# 967296
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR63V
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F23I7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700210

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15U14I7N

 • MM# 967297
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR63W
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15U14I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 692899

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F17A7N

 • MM# 970204
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8HE
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F17A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 695715

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F17C8N

 • MM# 970206
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8HG
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F17C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 699065

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F23C9L

 • MM# 970207
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8HH
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F23C9L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699071

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15M9I7N

 • MM# 970208
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8HJ
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15M9I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 692975

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15U14A7N

 • MM# 970209
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8HK
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15U14A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 702904

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F23C8N

 • MM# 971152
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9CV
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 696846

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15M8I7N

 • MM# 971153
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9CW
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15M8I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 692345

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F23C6

 • MM# 971887
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAGJ
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F23C6
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 692798

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F23C8

 • MM# 971888
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAGK
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F23C8
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 692360

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F23I7N

 • MM# 971889
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAGL
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702053

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F23C6N

 • MM# 972513
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAMA
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698204

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F23C7

 • MM# 972514
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAMB
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F23C7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693408

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F23C9LN

 • MM# 972515
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAMC
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F23C9LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698963

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F17C6N

 • MM# 973181
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB4R
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F17C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 695196

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F17I8LN

 • MM# 973184
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB4U
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F17I8LN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 696067

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F23A7N

 • MM# 973185
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB4V
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F23A7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 697740

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15F23I8L

 • MM# 974411
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCGA
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15F23I8L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 701652

Cyclone® IV EP4CE15 FPGA EP4CE15M9C7N

 • MM# 974412
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCGB
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE15M9C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 693602

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR63S

SR8HE

SR8HK

SR63W

SR8HJ

SR63V

SR63U

SR8HH

SR5W9

SR63T

SR8HG

SRAGL

SRAGK

SRAGJ

SRB4V

SRB4U

SRB4R

SR9CW

SR9CV

SRAMB

SRAMA

SRCGB

SRCGA

SRAMC

SR5WD

SR5WC

SR5WB

SR5WA

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า