Lựa chọn Tấm tản nhiệt

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
1U Passive Heat Sink AXXSTPHMKIT1U Launched
2U Hybrid Heat Sink AXXSTPHMKIT2U Launched
Tấm tản nhiệt phụ kiện AXXCA90X902UHS được tối ưu hoá cho Khung vỏ Intel® P4000 Discontinued
Tấm tản nhiệt Chủ động có Quạt Cố định BXSTS100A Discontinued
Lỗ trống trong Bộ xử lý CEK AFCPROCBLANK Discontinued
Tấm tản nhiệt trong Bộ xử lý CEK AFCPROCHS Discontinued
D2C Liquid Cooling Kit AXXBPLCKIT Launched
Tấm Tản nhiệt ABPSRCACP Discontinued
Tấm Tản nhiệt AUPSRCBTA Discontinued
Tấm Tản nhiệt AUPSRCBTP Discontinued
Liquid Assisted Air Cooling AXXADPRLAAC Kit Discontinued
Tấm tản nhiệt kết hợp Thụ động/chủ động có Quạt tháo rời được BXSTS100C Launched
Tấm tản nhiệt kết hợp Thụ động/chủ động có Quạt tháo rời được BXSTS200C Launched
Passive/Active Combination Heat-Sink with Removable Fan BXSTS300C Launched
Tấm tản nhiệt thụ động AUPCWPBTP
(92mm x 100mm)
Launched
Tấm tản nhiệt thụ động AXXAPHS
(80mm x 100mm)
Discontinued
Giải pháp nhiệt Thụ động BXSTS100P Launched
Giải pháp nhiệt thụ động BXSTS200P Launched
Passive Thermal Solution BXSTS300P Launched
Passive Thermal Solution BXSTS300PNRW Launched
Tấm tản nhiệt Dạng tháp FXXRGTHS Discontinued
Tấm tản nhiệt Dạng tháp FXXRGTHSINK Discontinued
Tower Passive Heat-sink Kit AXXSTPHMKIT Launched
CPU Carrier Clip AXXSTCPUCAR Launched