Lựa chọn Tấm tản nhiệt

Tên sản phẩm Tình trạng ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Bảng nối đa năng hoán đổi nóng 1U AXXHSBP1304 Launched
2U Hot-swap backplane AXXHSBP2208 Launched
1U EVAC Heat Sink, CYP1UHSEVAC Launched
1U Heat-Sink CYP1UHSSTD Launched
1U/2U Mezzanine Interposer CYPSASMODINT Launched
2U Heat-Sink CYP2UHSSTD Launched
CPU Carrier Clip AXXSTCPUCAR Launched
D2C Liquid Cooling Kit AXXBPLCKIT Discontinued
Liquid Assisted Air Cooling AXXADPRLAAC Kit Discontinued
1U Passive Heat Sink AXXSTPHMKIT1U Launched
2U Hybrid Heat Sink AXXSTPHMKIT2U Launched
Passive Thermal Solution BXSTS300P Discontinued
Passive Thermal Solution BXSTS300PNRW Launched
Passive/Active Combination Heat-Sink with Removable Fan BXSTS300C Discontinued
Tower Passive Heat-sink Kit AXXSTPHMKIT Launched
Tấm tản nhiệt thụ động AXXAPHS
(80mm x 100mm)
Discontinued
Tấm tản nhiệt kết hợp Thụ động/chủ động có Quạt tháo rời được BXSTS200C Discontinued
Tấm tản nhiệt thụ động AUPCWPBTP
(92mm x 100mm)
Discontinued
Giải pháp nhiệt thụ động BXSTS200P Discontinued
Tấm tản nhiệt phụ kiện AXXCA90X902UHS được tối ưu hoá cho Khung vỏ Intel® P4000 Discontinued
Tấm Tản nhiệt ABPSRCACP Discontinued
Tấm Tản nhiệt AUPSRCBTA Discontinued
Tấm Tản nhiệt AUPSRCBTP Discontinued
Giải pháp nhiệt Thụ động BXSTS100P Discontinued
Tấm tản nhiệt Chủ động có Quạt Cố định BXSTS100A Discontinued
Tấm tản nhiệt kết hợp Thụ động/chủ động có Quạt tháo rời được BXSTS100C Discontinued
Tấm tản nhiệt Dạng tháp FXXRGTHS Discontinued
Tấm tản nhiệt Dạng tháp FXXRGTHSINK Discontinued
Lỗ trống trong Bộ xử lý CEK AFCPROCBLANK Discontinued
Tấm tản nhiệt trong Bộ xử lý CEK AFCPROCHS Discontinued