D2C Liquid Cooling Kit AXXBPLCKIT 

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả D2C Liquid Cooling Kit for HNS2600BPBLC & HNS2600BPBLC24.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Liquid-cooling Kit AXXBPLCKIT, Single

  • OrderingCode AXXBPLCKIT

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECC Varies By Product
  • PCode Varies By Product
  • HTS Varies By Product

Các sản phẩm tương thích

Mô-đun điện toán Intel® dòng HNS2600BP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC Launched
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC24 Launched

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.