Giải pháp nhiệt thụ động BXSTS200P

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel Boxed Thermal Solutions, passive 25.5mm heat sink. For use with 1U non-Intel chassis

Các sản phẩm tương thích

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.