Passive Thermal Solution BXSTS300PNRW

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Passive Heat-sink solution for LGA3647 socket. Supports up to 135 Watts.

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.