Giải pháp nhiệt Thụ động BXSTS100P

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Tấm tản nhiệt
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q1'09
  • Các hạng mục kèm theo (1) Heat-sink with Ducted airflow
  • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Thursday, March 6, 2014

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Passive Heat-Sink with Ducted Airflow

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Passive Heat-Sink with Ducted Airflow BXSTS100P, Single

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN

S

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.