Khung vỏ Máy chủ Intel® SR1500

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® Server Chassis SR1500

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

  • Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ 3
  • Kiểu hình thức ổ đĩa Trước Hot-swap 2.5"

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Server Chassis SR1500, Single

  • MM# 881037
  • Mã đặt hàng SR1500
  • ID Nội dung MDDS 708463

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 4A994
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Lựa chọn Khung lắp

Lựa chọn Cáp

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
RJ45 To DB9 Cable Kit AXXRJ45DB92 Discontinued 63320

Lựa chọn Bảng điều khiển Khung vỏ

Lựa chọn Khoang Ổ đĩa

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
SATA/SAS Backplane ASR1500SASBP Discontinued 63442

Các lựa chọn ổ mềm/ổ quang

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
DVD/CDR Slimline drive AXXDVDCDR Discontinued 63638
Slimline CD Drive AXXSCD Discontinued 63649
Slimline DVD-ROM AXXDVDROM Discontinued 63653

Lựa chọn Nguồn điện

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
600W Power Supply ASR1500PS Discontinued 63678

Lựa chọn Dải

Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm

Các lựa chọn Bo mạch Dự phòng

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Bridge Board Spare FALBRIDGE Discontinued 63941

Các lựa chọn bảo trì Khung vỏ Dự phòng

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Electrical Spares Kit ASR1500EESPR Discontinued 64124
Mechanical Spares Kit ASR1500CHSPR Discontinued 64138

Các lựa chọn Khay & Ngăn Ổ đĩa Dự phòng

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
3.5" Drive Carrier FXX10DVCARBLK Discontinued 64208

Các lựa chọn Quạt Dự phòng

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Fan Kit FXX1UFAN Discontinued 64298

Đóng gói Dự phòng

Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
North America Power cable FPWRCABLENA Launched 64476

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000PA

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5000PALR Discontinued 65154

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.