Khung vỏ Máy chủ Intel® SR1500

Khung vỏ Máy chủ Intel® SR1500

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Bảng dữ liệu Xem ngay
  • Mô tả Intel® Server Chassis SR1500

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

  • Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ 3
  • Kiểu hình thức ổ đĩa Trước Hot-swap 2.5"

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Server Chassis SR1500, Single

  • MM# 881037
  • Mã đặt hàng SR1500

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 4A994
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm tương thích

Lựa chọn Khung lắp

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Black Bezel for Local Control Panel ADWLCDBEZEL Discontinued 61156
Black Bezel for Standard Control Panel ADWBEZBLACK Discontinued 61161

Lựa chọn Cáp

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
RJ45 To DB9 Cable Kit AXXRJ45DB92 Discontinued 61314

Lựa chọn Bảng điều khiển Khung vỏ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Local Control Panel AXXLCPRACK Discontinued 61353
Standard Control Panel AXXRACKFP Discontinued 61361

Lựa chọn Khoang Ổ đĩa

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
SATA/SAS Backplane ASR1500SASBP Discontinued 61435

Các lựa chọn ổ mềm/ổ quang

Lựa chọn Nguồn điện

Lựa chọn Dải

Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Full Height PCI-Express Riser ADWPCIEXPR Discontinued 61780
Full Height PCI-X Riser ADWPCIXR Discontinued 61783
Riser Card ASR15XXLPRIS Discontinued 61790

Spare Board Options

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Bridge Board Spare FALBRIDGE Discontinued 61848

Spare Chassis Maintenance Options

Spare Drive Bays & Carrier Options

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
3.5" Drive Carrier FXX10DVCARBLK Discontinued 62105

Spare Fan Options

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Fan Kit FXX1UFAN Discontinued 62187

Spare Packaging

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Chassis Packaging FSR1500PKG Discontinued 62295

Spare Power Options

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
North America Power cable FPWRCABLENA Launched 62350

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000PA

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5000PALR Discontinued 62902

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.