Bo mạch Máy chủ Intel® S5000PALR

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Đồ họa Bộ xử lý

Thông số I/O

Thông số gói

  • Cấu hình CPU tối đa 2

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Xeon® cũ

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5470 Discontinued Q3'08 4 3.33 GHz 12 MB L2 Cache 3755
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5460 Discontinued Q4'07 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache 3768
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 3789
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 3800
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5440 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 3815
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5430 Discontinued Q4'07 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 3838
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache 3850
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5420 Discontinued Q4'07 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache 3861
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5410 Discontinued Q1'08 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache 3871
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5410 Discontinued Q4'07 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache 3881
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5405 Discontinued Q4'07 4 2.00 GHz 12 MB L2 Cache 3902
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5365 Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 Cache 3910
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5355 Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache 3932
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5345 Discontinued Q1'07 4 2.33 GHz 8 MB L2 Cache 3960
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5335 Discontinued Q3'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache 3983
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5335 Discontinued Q1'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache 3995
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5320 Discontinued Q1'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache 4021
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5320 Discontinued Q4'06 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache 4038
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5310 Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache 4071
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5310 Discontinued Q4'06 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache 4089
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5270 Discontinued Q3'08 2 3.50 GHz 6 MB L2 Cache 4119
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5260 Discontinued Q4'07 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache 4122
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5240 Discontinued Q2'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 4147
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5240 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 4156
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5205 Discontinued Q4'07 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache 4196
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5160 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 4212
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5150 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 4256
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5148 Discontinued Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 4298
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5140 Discontinued Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 4329
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5138 Discontinued Q2'06 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache 4371
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5130 Discontinued Q2'06 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache 4404
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5128 Discontinued Q2'06 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache 4442
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5120 Discontinued 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache 4464
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5110 Discontinued 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache 4516
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5080 Discontinued 2 3.73 GHz 4 MB L2 Cache 4557
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5063 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache 4600
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5060 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache 4610
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5050 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 4633

Bộ điều khiển RAID Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài Bộ nhớ nhúng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSAS18E Discontinued Full Height 1/2 Length PCIe Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 53125
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSASBB8I Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 256MB 53127
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSASJV Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 8 512MB 53128
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSASLS4I Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 128MB 53129
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSATAWB Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 128MB 53133

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1500AL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1500ALR Discontinued 1U Rack LGA771 55152
Hệ thống máy chủ Intel® SR1500ALSASR Discontinued 1U Rack LGA771 55162

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1550AL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1550ALR Discontinued 1U Rack LGA771 55179
Hệ thống máy chủ Intel® SR1550ALSASR Discontinued 1U Rack LGA771 55185

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR2500AL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR2500ALBRPR Discontinued 2U Rack LGA771 55421
Hệ thống máy chủ Intel® SR2500ALLXR Discontinued 2U Rack LGA771 55428

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SR1000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® SR1550 Discontinued 1U Rack 55820
Khung vỏ Máy chủ Intel® SR1500 Discontinued 1U Rack 55822

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SR2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® SR2500 Discontinued 2U Rack 55838

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

BMC tích hợp với IPMI

IPMI (Giao diện quản lý nền tảng thông minh) là một giao diện chuẩn hóa được sử dụng để quản lý ngoài băng tần các hệ thống máy tính. Bộ điều khiển Quản lý bo mạch cơ sở tích hợp là một vi mạch điều khiển cho phép Giao diện quản lý nền tảng thông minh.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)

Kích thước bộ nhớ tối đa nói đến dung lượng bộ nhớ tối đa mà bộ xử lý hỗ trợ.

Các loại bộ nhớ

Bộ xử lý Intel® có ở bốn dạng khác nhau: Kênh Đơn, Kênh Đôi, Kênh Tam Thể và Kiểu linh hoạt.

Số DIMM Tối Đa

DIMM (Mô-đun bộ nhớ nội tuyến kép) là một loạt IC DRAM (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động) được gắn trên một bo mạch in nhỏ.

Hỗ trợ Bộ nhớ ECC

Bộ nhớ ECC được Hỗ trợ cho biết bộ xử lý hỗ trợ bộ nhớ Mã sửa lỗi. Bộ nhớ ECC là một loại bộ nhớ hệ thống có thể phát hiện và sửa các loại hỏng dữ liệu nội bộ phổ biến. Lưu ý rằng hỗ trợ bộ nhớ ECC yêu cầu hỗ trợ của cả bộ xử lý và chipset.

Đồ họa tích hợp

Đồ họa tích hợp cho phép chất lượng hình ảnh đáng kinh ngạc, hiệu suất đồ họa nhanh hơn và các tùy chọn hiển thị linh hoạt mà không cần card đồ họa riêng.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

PCIe x8 thế hệ 1.x

PCIe (Kết nối thành phần ngoại vi nhanh) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Trường này cho biết số lượng đế cắm PCIe cho cấu hình cổng cụ thể (x8, x16) và thế hệ PCIe (1.x, 2.x).

Đầu nối cho Môđun Mở Rộng I/O Intel® x4 Thế Hệ 1

Mở rộng IO cho biết một đầu nối lửng trên Bo mạch Máy chủ Intel® hỗ trợ nhiều Mô-đun mở rộng nhập/xuất Intel® khác nhau, sử dụng một giao diện PCI Express*. Những mô-đun này thường có các cổng bên ngoài được truy cập trên bảng I/O mặt sau.

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Tổng số cổng SATA

SATA (Đính kèm công nghệ nâng cao nối tiếp) là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Cấu hình RAID

RAID (Phần dư thừa của đĩa độc lập) là một công nghệ lưu trữ kết hợp nhiều thành phần ổ đĩa vào một đơn vị hợp lý duy nhất và phân phối dữ liệu trên dãy được xác định bởi các cấp độ RAID, cho biết mức độ dự phòng và hiệu năng cần thiết.

Số cổng nối tiếp

Cổng nối tiếp là một giao diện máy tính được sử dụng để kết nối các thiết bị ngoại vi.

Mạng LAN Tích hợp

Mạng LAN tích hợp hiển thị sự có mặt của MAC Ethernet tích hợp của Intel hoặc của các cổng mạng LAN được lắp đặt trong bảng mạch hệ thống.

Cổng SAS tích hợp

SAS tích hợp cho biết hỗ trợ SCSI (Giao diện hệ thống máy tính nhỏ) đính kèm nối tiếp được tích hợp vào bo mạch. SAS là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®

Mô hình quản lý từ xa Intel® (Intel® RMM) cho phép bạn giành quyền truy cập và điều khiển máy chủ và các thiết bị khác an toàn từ bất kỳ máy nào trên mạng. Truy cập từ xa bao gồm khả năng quản lý từ xa, như điều khiển điện năng, KVM, chuyển hướng phương tiện bằng card giao diện mạng (NIC) quản lý chuyên biệt.

Công nghệ gia tốc nhập/xuất Intel®

Mô-đun mở rộng IO nội bộ cho biết một đầu nối lửng trên Bo mạch Máy chủ Intel® hỗ trợ nhiều Mô-đun mở rộng nhập/xuất Intel(r) khác nhau, sử dụng một giao diện PCI Express* x8. Những mô-đun này là mô-đun RoC (RAID-on-Chip) hoặc mô-đun SAS (SCSI đính kèm nối tiếp) không được sử dụng cho kết nối bên ngoài thông qua bảng I/O mặt sau.