Khung vỏ Trạm làm việc Intel® SC5299WS

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Dòng khung vỏ máy trạm Intel® SC5000WS
 • Tên mã Pilot Point trước đây của các sản phẩm
 • Ngày phát hành Q1'06
 • Tình trạng Discontinued
 • EOL thông báo Friday, April 30, 2010
 • Đơn hàng cuối cùng Sunday, May 01, 2011
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Monday, October 31, 2011
 • Kiểu hình thức của khung vỏ Pedestal, 6U Rack Option
 • Cấp nguồn 670 W
 • Loại bộ cấp nguồn AC
 • Các hạng mục kèm theo (6) Drive Carrier; (1) intrusion switch assembly; (1) Front Panel Cable; (1) Non-Redundant 670W Power Supply; (2) Non-Redundant cooling fans; (1) USB Cable

Thông tin bổ sung

 • Bảng dữ liệu Xem ngay
 • Mô tả Intel® Server Chassis SC5299WS, supports up to 150W workstation graphics cards, rackable (requires rack kit)

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

 • Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ 6
 • Kiểu hình thức ổ đĩa Trước Hot-swap 2.5" or 3.5"

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Workstation Chassis SC5299WS, Single

 • Mã đặt hàng SC5299WSNA

Intel® Workstation Chassis SC5299WS, Single

 • Mã đặt hàng SC5299WS

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Lựa chọn Khung lắp

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung lắp Dự phòng có cửa APP3STDBEZEL Discontinued

Lựa chọn Cáp

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Cáp Chuyển đổi để Nối Bộ Nguồn Ổ đĩa ASLPWRCABLE Discontinued

Lựa chọn Bảng điều khiển Khung vỏ

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bảng điều khiển Cục bộ AXXLCPPED Discontinued

Spare Cable Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
IPMB Cables FXXIPMBCBL Discontinued
SGPIO Cable FXXSGPIOCBL Discontinued

Spare Chassis Control Panel Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Front Panel Board FXXPP4FPBRD Discontinued

Spare Chassis Maintenance Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Preventative Maintenance Kit FPP4PMKIT Discontinued

Spare Drive Bays & Carrier Options

Spare Fan Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
4-wire Fan Kit FPP4FANKIT4W Discontinued

Spare Power Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
670W Power Supply FXX670WPSU Discontinued
North America Power Cable PWRCABLEUS Discontinued
Redundant Power Supply Cage FPP4BRPCAGE Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.