Khung vỏ Trạm làm việc Intel® SC5299WS

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Dòng khung vỏ máy trạm Intel® SC5000WS
 • Tên mã Pilot Point trước đây của các sản phẩm
 • Ngày phát hành Q1'06
 • Tình trạng Discontinued
 • EOL thông báo Friday, April 30, 2010
 • Đơn hàng cuối cùng Sunday, May 1, 2011
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Monday, October 31, 2011
 • Kiểu hình thức của khung vỏ Pedestal, 6U Rack Option
 • Cấp nguồn 670 W
 • Loại bộ cấp nguồn AC
 • Các hạng mục kèm theo (6) Drive Carrier; (1) intrusion switch assembly; (1) Front Panel Cable; (1) Non-Redundant 670W Power Supply; (2) Non-Redundant cooling fans; (1) USB Cable

Thông tin bổ sung

 • Bảng dữ liệu Xem ngay
 • Mô tả Intel® Server Chassis SC5299WS, supports up to 150W workstation graphics cards, rackable (requires rack kit)

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

 • Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ 6
 • Kiểu hình thức ổ đĩa Trước Hot-swap 2.5" or 3.5"

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Workstation Chassis SC5299WS, Single

 • MM# 880891
 • Mã đặt hàng SC5299WSNA

Intel® Workstation Chassis SC5299WS, Single

 • MM# 877873
 • Mã đặt hàng SC5299WS

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Lựa chọn Khung lắp

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung lắp Dự phòng có cửa APP3STDBEZEL Discontinued

Lựa chọn Cáp

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Cáp Chuyển đổi để Nối Bộ Nguồn Ổ đĩa ASLPWRCABLE Discontinued

Lựa chọn Bảng điều khiển Khung vỏ

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bảng điều khiển Cục bộ AXXLCPPED Discontinued

Spare Cable Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
IPMB Cables FXXIPMBCBL Discontinued
SGPIO Cable FXXSGPIOCBL Discontinued

Spare Chassis Control Panel Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Front Panel Board FXXPP4FPBRD Discontinued

Spare Chassis Maintenance Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Preventative Maintenance Kit FPP4PMKIT Discontinued

Spare Drive Bays & Carrier Options

Spare Fan Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
4-wire Fan Kit FPP4FANKIT4W Discontinued

Spare Power Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
670W Power Supply FXX670WPSU Discontinued
North America Power Cable PWRCABLEUS Discontinued
Redundant Power Supply Cage FPP4BRPCAGE Discontinued

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.