Intel® Server Chassis FC2HAC21W3

0 Retailers X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Air Cooled 2U flexible multi node chassis with front IO, capable of supporting either two, three, or four independent warm-swap compute nodes and 3x hot-swap CRPS 2100W (Platinum) PSUs.

Thông số gói

  • Cấu hình CPU tối đa 8

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Server Chassis FC2HAC21W3, Single

  • MM# 999MVK
  • Mã đặt hàng FC2HAC21W3

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473301180

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® S9200WK

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9232WK1HAC Q1'20 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO

Các lựa chọn mô-đun Quản lý

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
EMP Module AXXFCEMP Launched

Lựa chọn Nguồn điện

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
2100W AC Common Redundant Power Supply FCXX2100CRPS Launched

Lựa chọn Dải

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
2U Chassis Fixed External Rail Kit FCXXRAILKIT Launched

Spare Chassis Maintenance Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
1U Compute Module Blank Node Filler AXXFC1UBLANK Launched

Spare Fan Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Chassis Spare Fan Kit (60mm) FCXX60MMFAN Launched
Chassis Spare Fan Kit (80mm) FCXX80MMFAN Launched

Spare Power Options

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.