Dòng khung máy chủ Intel® FC2000

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của khung vỏ
ProcessorIncluded
Launched 2U Rack front IO
Launched 2U Front IO, 4 node Rack
Launched 2U Front IO, 4 node Rack
Launched 2U Front IO, 4 node Rack
Launched 2U Front IO, 4 node Rack
Launched 2U Front IO, 4 node Rack
Launched 2U Front IO, 4 node Rack
Launched 2U Front IO, 4 node Rack