Optimus Beach trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của khung vỏ
ProcessorIncluded
Discontinued 2U Rack front IO
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Rack front IO
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Launched
Launched
Launched
Launched
Launched
Launched
Launched
Launched
Launched
Launched
Launched