Bộ cấp nguồn có dự phòng chung 2100W AC FCXX2100CRPS

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 2100 W AC common redundant power supply, 80 PLUS* Platinum
    efficiency

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

2100W AC Common Redundant Power Supply FCXX2100CRPS, Single

  • MM# 999D4L
  • Mã đặt hàng FCXX2100CRPS
  • ID Nội dung MDDS 690778

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406018

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng máy chủ Intel® M50FCP

Dòng máy chủ Intel® M50CYP

Dòng hệ thống máy chủ Intel® S9200WK

Dòng khung máy chủ Intel® FC2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis FC2HAC16W3 Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack 62646
Intel® Server Chassis FC2HAC21W3 Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack 62667
Intel® Server Chassis FC2HLC21W3 Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack 62673

Bo mạch máy chủ Intel® M50CYP

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.