2100W AC Common Redundant Power Supply FCXX2100CRPS

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 2100 W AC common redundant power supply, 80 PLUS* Platinum
    efficiency

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

2100W AC Common Redundant Power Supply FCXX2100CRPS, Single

  • MM# 999D4L
  • Mã đặt hàng FCXX2100CRPS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406018

Các sản phẩm tương thích

Intel® Server System M50CYP Family

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M50CYP2UR208 Launched 49889
Intel® Server System M50CYP2UR312 Launched 49890

Dòng hệ thống máy chủ Intel® S9200WK

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System S9248WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50321

Dòng khung máy chủ Intel® FC2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis FC2HAC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 50684
Intel® Server Chassis FC2HLC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 50689
Intel® Server Chassis FC2HAC16W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 50690

Dòng bo mạch máy chủ Intel® M50CYP2SB

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.