2100W AC Common Redundant Power Supply FCXX2100CRPS

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 2100 W AC common redundant power supply, 80 PLUS* Platinum
    efficiency

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

2100W AC Common Redundant Power Supply FCXX2100CRPS, Single

  • MM# 999D4L
  • Mã đặt hàng FCXX2100CRPS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406018

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Intel® Server System M50CYP Family

Dòng hệ thống máy chủ Intel® S9200WK

Dòng khung máy chủ Intel® FC2000

Dòng bo mạch máy chủ Intel® M50CYP2SB

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board M50CYP2SBSTD Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 51213
Intel® Server Board M50CYP2SB1U Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 51214

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.