Khung máy chủ Intel® FC2HLC21W3

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Liquid Cooled 2U flexible multi node chassis with front IO, capable of supporting either two, three, or four independent warm-swap compute nodes and 3x hot-swap CRPS 2100W (Platinum) or 1600W (Titanium) PSUs.

Thông số gói

  • Cấu hình CPU tối đa 8

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Server Chassis FC2HLC21W3, Single

  • MM# 999D3Z
  • Mã đặt hàng FC2HLC21W3

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 4A994
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® S9200WK

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System S9256WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 60365
Intel® Server System S9248WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 60369
Intel® Server System S9248WK2HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 60374
Intel® Server System S9232WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 60377
Intel® Server System S9232WK2HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 60382

Lựa chọn Nguồn điện

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
2100W AC Common Redundant Power Supply FCXX2100CRPS Launched 62339

Lựa chọn Dải

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
2U Chassis Fixed External Rail Kit FCXXRAILKIT Launched 62385

Spare Fan Options

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Chassis Spare Fan Kit (60mm) FCXX60MMFAN Launched 62893
Chassis Spare Fan Kit (80mm) FCXX80MMFAN Launched 62894

Spare Heat-Sink Options

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Chassis plumbing connections spare kit FCXXLCMANFLD Launched 62964

Spare Power Options

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Chassis Power Distribution Board Assembly Spare Kit FCXXPDBASSMBL Launched 63052
North America Power cable FPWRCABLENA Launched 63058

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.