Chassis plumbing connections spare kit FCXXLCMANFLD

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Chassis Plumbing Connections Spare Kit

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Chassis plumbing connections spare kit FCXXLCMANFLD, Single

  • MM# 999D4F
  • Mã đặt hàng FCXXLCMANFLD

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® S9200WK

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9248WK1HLC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO

Dòng khung máy chủ Intel® FC2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis FC2HLC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.