Bộ dự phòng kết nối hệ thống ống của khung máy FCXXLCMANFLD

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Chassis Plumbing Connections Spare Kit

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Chassis plumbing connections spare kit FCXXLCMANFLD, Single

  • MM# 999D4F
  • Mã đặt hàng FCXXLCMANFLD
  • ID Nội dung MDDS 706888

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® S9200WK

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System S9248WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 61707

Dòng khung máy chủ Intel® FC2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis FC2HLC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 61895

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.