2U Chassis Fixed External Rail Kit FCXXRAILKIT

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Fixed position rack mount rail kit.
    Tool less installation.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

2U Chassis Fixed External Rail Kit FCXXRAILKIT, Single

  • MM# 999D4J
  • Mã đặt hàng FCXXRAILKIT

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® S9200WK

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System S9248WK2HAC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50869
Intel® Server System S9248WK2HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50870
Intel® Server System S9232WK2HAC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50877
Intel® Server System S9232WK2HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50878

Dòng khung máy chủ Intel® FC2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis FC2FAC16W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 51138
Intel® Server Chassis FC2HAC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 51141
Intel® Server Chassis FC2HLC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 51146
Intel® Server Chassis FC2HAC16W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 51147

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.