เอฟพีจีเอ Stratix® V GS

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
2010 236000 600 15.72 Mb 432 F780, F1152
2010 360000 1044 23.15 Mb 696 F780, F1152, F1517
2010 457000 1590 44.27 Mb 696 F1152, F1517
2010 583000 1775 51.71 Mb 840 F1517, F1932
2010 695000 1963 58.01 Mb 840 F1517, F1932