เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGSD4

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E1H29C2G

 • MM# 999XJ0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E1H29C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700061

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E1H29I2G

 • MM# 999XJ1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E1H29I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696688

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E2H29C2G

 • MM# 999XJ2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E2H29C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699570

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E2H29C3G

 • MM# 999XJ3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E2H29C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693783

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E3H29C3G

 • MM# 999XJ4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHER
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E3H29C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700308

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E3H29C4G

 • MM# 999XJ5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHES
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E3H29C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692309

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H2F35C1G

 • MM# 999XJ6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHET
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725896

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H2F35C2G

 • MM# 999XJ7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725808

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H3F35C3G

 • MM# 999XJ9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725322

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H3F35I4G

 • MM# 999XJA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726040

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K1F40I2G

 • MM# 999XJC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725537

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E2H29I3G

 • MM# 999XJL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHF4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E2H29I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694996

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H1F35I2G

 • MM# 999XK7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726147

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H2F35C3G

 • MM# 999XK8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725513

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H2F35I3LG

 • MM# 999XK9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726250

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H3F35C2G

 • MM# 999XKA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726138

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K1F40C1G

 • MM# 999XKC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725528

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K2F40C1G

 • MM# 999XKD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724980

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K2F40C3G

 • MM# 999XKF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725909

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K2F40I2G

 • MM# 999XKH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724921

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K2F40I2LG

 • MM# 999XKJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725216

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E3H29I4G

 • MM# 999XKT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHG0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E3H29I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698158

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H1F35C2G

 • MM# 999XKW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHG1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724867

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H1F35C2LG

 • MM# 999XKX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHG2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724882

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E1H29C1G

 • MM# 999XL5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHG9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E1H29C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693093

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E2H29C1G

 • MM# 999XL6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E2H29C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701384

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E2H29I2G

 • MM# 999XL8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E2H29I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695096

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K3F40C2G

 • MM# 999XL9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726107

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K3F40I4G

 • MM# 999XLA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724760

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H2F35C2LG

 • MM# 999XLM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724297

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H2F35I2LG

 • MM# 999XLN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726124744130

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H3F35C2LG

 • MM# 999XLP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725796

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H3F35C4G

 • MM# 999XLR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725828

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K2F40C2G

 • MM# 999XLT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724765

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K2F40C2LG

 • MM# 999XLV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725472

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K2F40I3LG

 • MM# 999XLW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726085

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K3F40I3G

 • MM# 999XLX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724970

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E3H29C2G

 • MM# 999XM0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E3H29C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691769

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E3H29I3G

 • MM# 999XM3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E3H29I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691588

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H1F35C1G

 • MM# 999XM4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724916

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H2F35I2G

 • MM# 999XM5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHH0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726274

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H2F35I3G

 • MM# 999XM6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHH1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725942

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H3F35I3G

 • MM# 999XM8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHH2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725961

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H3F35I3LG

 • MM# 999XM9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHH3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725501

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K1F40C2G

 • MM# 999XMC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHH4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725883

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K1F40C2LG

 • MM# 999XMH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHH7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726043

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K3F40C2LG

 • MM# 999XMJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHH8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725529

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K3F40C3G

 • MM# 999XMK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHH9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725901

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K3F40I3LG

 • MM# 999XML
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724301

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K2F40I3G

 • MM# 999XPC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725031

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K3F40C4G

 • MM# 999XPF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725504

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E2H29C2L

 • MM# 969581
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E2H29C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696742

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E3H29I4N

 • MM# 969585
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR811
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E3H29I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701694

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H2F35C2L

 • MM# 969587
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR813
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H2F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692974

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H2F35C2N

 • MM# 969588
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR814
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H2F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697202

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K2F40I2N

 • MM# 969590
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR816
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K2F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699398

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K2F40I3LN

 • MM# 969591
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR817
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699631

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K2F40I3N

 • MM# 969592
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR818
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K2F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698960745047

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K3F40C2LN

 • MM# 969594
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR81A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697354

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E3H29I3LN

 • MM# 969790
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR872
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E3H29I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702162

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E3H29I3N

 • MM# 969791
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR873
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E3H29I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701110

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E3H29I3NYY

 • MM# 969792
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR874
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E3H29I3NYY
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697085

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H2F35C1N

 • MM# 969795
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR877
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696847

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K2F40I2L

 • MM# 969800
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR87C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K2F40I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693401

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K3F40C3N

 • MM# 969802
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR87E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700759

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E2H29C3N

 • MM# 970686
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E2H29C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698551

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E3H29C2LN

 • MM# 970688
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8X1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E3H29C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700724

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4E3H29C2N

 • MM# 970689
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8X2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4E3H29C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702227

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H1F35C1N

 • MM# 970691
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8X4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H1F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699458

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4H3F35I3NYY

 • MM# 970695
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8X8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4H3F35I3NYY
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701509

Stratix® V 5SGSD4 FPGA 5SGSMD4K3F40C4N

 • MM# 970698
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD4K3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698293

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SRHES

SRHF4

SRHER

SRHEQ

SRHEP

SRHEN

SRHEM

SRHEX

SRHEW

SRHEV

SRHEU

SRHET

SR80X

SR818

SR81A

SR817

SR816

SR814

SR813

SR811

SRHHA

SRHGU

SRHGT

SRHGS

SRHH4

SRHGR

SRHH3

SRHGQ

SRHH2

SRHGP

SRHH1

SRHH0

SRHGN

SRHGZ

SRHGY

SRHH9

SRHGW

SRHH8

SRHH7

SR87E

SRHGD

SR87C

SRHGC

SRHGB

SR8XB

SRHGA

SRHGM

SRHFT

SR874

SRHFS

SR873

SR8X4

SRHFR

SR872

SRHFQ

SRHG2

SR8X2

SRHFP

SRHG1

SR8X1

SRHG0

SRHFN

SRHFM

SR8WZ

SRHG9

SR877

SR8X8

SRHFL

SRHFK

SRHJN

SRHJM

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า