เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGSD3

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E1H29C2LG

 • MM# 999XH3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHE0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E1H29C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E1H29I2G

 • MM# 999XH4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHE1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E1H29I2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29C3G

 • MM# 999XH5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHE2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29C3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29I3G

 • MM# 999XH6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHE3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29I3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29C2G

 • MM# 999XHL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29I2G

 • MM# 999XHN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29I2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29C2G

 • MM# 999XHR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H1F35C2LG

 • MM# 999XHT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H1F35C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35I3G

 • MM# 999XHV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35I3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35I3LG

 • MM# 999XHW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35I4G

 • MM# 999XHX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35I4G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29I3G

 • MM# 999XJD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29I3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H1F35C1G

 • MM# 999XJF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H1F35C1G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H1F35C2G

 • MM# 999XJG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHF0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H1F35C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35C1G

 • MM# 999XJH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHF1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35C1G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35I3G

 • MM# 999XJJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHF2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35I3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E1H29C1G

 • MM# 999XJR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHF7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E1H29C1G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29C2LG

 • MM# 999XJT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHF8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29I3LG

 • MM# 999XJV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHF9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29C2LG

 • MM# 999XJW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29C3G

 • MM# 999XJX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29C3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29I3LG

 • MM# 999XJZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29I4G

 • MM# 999XK0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29I4G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E1H29C2G

 • MM# 999XK1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E1H29C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29C1G

 • MM# 999XK3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29C1G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29I2LG

 • MM# 999XK4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29I2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29C4G

 • MM# 999XK5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29C4G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35C2LG

 • MM# 999XK6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35C3G

 • MM# 999XKK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35C3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35I2G

 • MM# 999XKL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35I2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35I3LG

 • MM# 999XKM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35C2G

 • MM# 999XKN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H1F35I2G

 • MM# 999XKZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHG3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H1F35I2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35C2G

 • MM# 999XL0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHG4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35I2LG

 • MM# 999XL1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHG5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35I2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35C2LG

 • MM# 999XL2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHG6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35C3G

 • MM# 999XL3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHG7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35C3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35C4G

 • MM# 999XL4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHG8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35C4G
 • Stepping A1

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35C1N

 • MM# 965765
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4TY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35C1N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35I3LN

 • MM# 965768
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4U1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35I3LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35I3N

 • MM# 965769
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4U2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35I3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35C2L

 • MM# 965770
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4U3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35C2LN

 • MM# 965771
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4U4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29C2N

 • MM# 966173
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR55V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29C3N

 • MM# 966174
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR55W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29C3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H1F35C1N

 • MM# 966176
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR55Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H1F35C1N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E1H29I2N

 • MM# 968463
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR735
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E1H29I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29C1N

 • MM# 968464
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR736
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29C1N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29I2L

 • MM# 968467
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR739
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29I2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29I3N

 • MM# 968468
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR73A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29I3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H1F35C2L

 • MM# 968469
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR73B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H1F35C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E1H29C2LN

 • MM# 968485
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR73T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E1H29C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29I3L

 • MM# 968488
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR73W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29I3L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H1F35C2LN

 • MM# 968489
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR73X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H1F35C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35C2L

 • MM# 968490
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR73Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35I2L

 • MM# 968495
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR743
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35I2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35I2LN

 • MM# 968496
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR744
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35I2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35I3L

 • MM# 968498
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR746
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35I3L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35I3N

 • MM# 968504
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR74C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35I3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E1H29C2N

 • MM# 969565
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E1H29C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29C2LN

 • MM# 969566
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29I2LN

 • MM# 969567
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29I2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29I3N

 • MM# 969568
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29I3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29C3N

 • MM# 969570
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29C3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29I4N

 • MM# 969572
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29I4N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35I2N

 • MM# 969574
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35C3N

 • MM# 969575
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35C3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35I4N

 • MM# 969578
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35I4N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E1H29C2L

 • MM# 969784
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR86W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E1H29C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H1F35C2N

 • MM# 969787
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR86Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H1F35C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35C2N

 • MM# 969789
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR871
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29C2L

 • MM# 970675
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29I3L

 • MM# 970677
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29I3L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29I3LN

 • MM# 970678
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29I3LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29C2L

 • MM# 970679
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29C2LN

 • MM# 970680
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H1F35I2N

 • MM# 970682
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H1F35I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35C3N

 • MM# 970683
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35C3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35C4N

 • MM# 970684
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35C4N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29I2N

 • MM# 973821
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBPG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29C2N

 • MM# 973823
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBPJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35C2LN

 • MM# 973828
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBPP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35I3L

 • MM# 973829
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBPQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35I3L
 • Stepping A1

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR743

SRHF2

SRHF1

SRHF0

SRHEL

SR73Y

SRHEZ

SR73X

SRHEY

SR73W

SRHF9

SRHF8

SR746

SRHF7

SR73T

SR744

SR73B

SR73A

SRHEK

SRHEJ

SRHEH

SRHEG

SRHEF

SRHEE

SR80N

SRHE3

SRHE2

SR80L

SRHE1

SRHE0

SR80J

SR80H

SR80G

SR739

SR80U

SR736

SR80R

SR735

SR80Q

SRBPQ

SRBPP

SR80F

SR55V

SR4U4

SR4U3

SR4U2

SR4U1

SRBPJ

SR4TY

SR55Y

SRBPG

SR55W

SRHG5

SR8WT

SRHG4

SR8WS

SRHG3

SR8WR

SR871

SR8WQ

SR8WN

SR86Z

SRHFX

SR86W

SR8WX

SRHFW

SRHG8

SR8WW

SRHFV

SRHG7

SR8WV

SRHFU

SRHG6

SR74C

SRHFD

SRHFC

SRHFB

SRHFA

SRHFJ

SRHFH

SRHFG

SRHFF

SRHFE

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า