เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGSD3

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E1H29I2G

 • MM# 999XH4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHE1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E1H29I2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698717

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29C3G

 • MM# 999XH5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHE2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29C3G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699130

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29I3G

 • MM# 999XH6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHE3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29I3G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695093

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29C2G

 • MM# 999XHL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29C2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694037

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29I2G

 • MM# 999XHN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29I2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699187

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29C2G

 • MM# 999XHR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29C2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697841

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H1F35C2LG

 • MM# 999XHT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725274

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35I3G

 • MM# 999XHV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35I3G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 724878

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35I3LG

 • MM# 999XHW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725774

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35I4G

 • MM# 999XHX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35I4G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725315

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29I3G

 • MM# 999XJD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29I3G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699843

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H1F35C1G

 • MM# 999XJF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHEZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H1F35C1G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725790

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H1F35C2G

 • MM# 999XJG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHF0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H1F35C2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 726323

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35C1G

 • MM# 999XJH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHF1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35C1G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725819

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35I3G

 • MM# 999XJJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHF2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35I3G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 726190

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E1H29C1G

 • MM# 999XJR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHF7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E1H29C1G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697086

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29C3G

 • MM# 999XJX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29C3G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694679

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29I4G

 • MM# 999XK0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29I4G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699684

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E1H29C2G

 • MM# 999XK1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E1H29C2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694668

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29C1G

 • MM# 999XK3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29C1G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695144

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29C4G

 • MM# 999XK5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29C4G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700467

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35C2LG

 • MM# 999XK6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 724848

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35C3G

 • MM# 999XKK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35C3G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 724866

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35I2G

 • MM# 999XKL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35I2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 724925

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35I3LG

 • MM# 999XKM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 726238

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35C2G

 • MM# 999XKN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHFX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35C2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 726074

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H1F35I2G

 • MM# 999XKZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHG3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H1F35I2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725358

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35C2G

 • MM# 999XL0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHG4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35C2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725489

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35I2LG

 • MM# 999XL1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHG5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725348

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35C2LG

 • MM# 999XL2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHG6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725672

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35C3G

 • MM# 999XL3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHG7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35C3G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725877

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35C4G

 • MM# 999XL4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHG8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35C4G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 726281

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E1H29C2N

 • MM# 969565
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E1H29C2N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700496

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29C2LN

 • MM# 969566
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29C2LN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696601

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29I2LN

 • MM# 969567
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29I2LN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692336

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29I3N

 • MM# 969568
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29I3N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701664

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29C3N

 • MM# 969570
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29C3N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697426

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29I4N

 • MM# 969572
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29I4N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695544

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35I2N

 • MM# 969574
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35I2N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694700744855

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35C3N

 • MM# 969575
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR80R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35C3N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701705

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E1H29C2L

 • MM# 969784
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR86W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E1H29C2L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697033

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H1F35C2N

 • MM# 969787
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR86Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H1F35C2N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700675

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35C2N

 • MM# 969789
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR871
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35C2N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700605

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29C2L

 • MM# 970675
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29C2L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694268

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E2H29I3LN

 • MM# 970678
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E2H29I3LN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695228

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29C2L

 • MM# 970679
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29C2L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693409

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3E3H29C2LN

 • MM# 970680
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3E3H29C2LN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697296

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H1F35I2N

 • MM# 970682
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H1F35I2N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702516

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H2F35C3N

 • MM# 970683
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H2F35C3N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699854

Stratix® V 5SGSD3 FPGA 5SGSMD3H3F35C4N

 • MM# 970684
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD3H3F35C4N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698507

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SRHF2

SRHF1

SRHF0

SRHEL

SRHEZ

SRHEY

SRHF7

SRHEK

SRHEJ

SRHEH

SRHEG

SRHEF

SRHEE

SR80N

SRHE3

SRHE2

SR80L

SRHE1

SR80J

SR80H

SR80G

SR80R

SR80Q

SR80F

SRHG5

SR8WT

SRHG4

SR8WS

SRHG3

SR8WR

SR871

SR8WN

SR86Z

SRHFX

SR86W

SR8WX

SRHFW

SRHG8

SR8WW

SRHFV

SRHG7

SR8WV

SRHFU

SRHG6

SRHFD

SRHFB

SRHFJ

SRHFH

SRHFF

SRHFE

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า