เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGSD8

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40C2G

 • MM# 99A2RM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJRS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696357

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45C2G

 • MM# 99A2RN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJRT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726100

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45I3G

 • MM# 99A2RP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJRU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724909

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40C2LG

 • MM# 99A2RT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJRW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698385

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40I3LG

 • MM# 99A2RZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJS0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692364

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45I2LG

 • MM# 99A2T0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJS1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724956

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K1F40C2G

 • MM# 99A2T2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJS3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701812

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45I3LG

 • MM# 99A2T3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJS4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724912

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40C3G

 • MM# 99A2T4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJS5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693910

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40I3G

 • MM# 99A2T7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJS8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698367

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N1F45C2LG

 • MM# 99A2T9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725400

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45I2LG

 • MM# 99A2TA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724816

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45C4G

 • MM# 99A2TH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725760

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K1F40I2G

 • MM# 99A2TM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692076

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45I2G

 • MM# 99A2TP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726025746451

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40C2G

 • MM# 99A2TR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702092

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45I4G

 • MM# 99A2TZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725832

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45C3G

 • MM# 99A2V2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724993

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45C2LG

 • MM# 99A2V3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726211

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45C2LG

 • MM# 99A2V4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725871

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40I3LG

 • MM# 99A2V6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJT0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701698

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45C2G

 • MM# 99A2V9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJT3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725019

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40I2LG

 • MM# 99A2VC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJT5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691754

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45I3LG

 • MM# 99A2VG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJT7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726206

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45I3G

 • MM# 99A2VJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJT9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725432

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40I3G

 • MM# 99A2VL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699487

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45C2G

 • MM# 99A2VN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697734

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45I3LG

 • MM# 99A2VR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725831

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40C4G

 • MM# 99A2VX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694095

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40C3G

 • MM# 99A2VZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697553745702

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40I3LG

 • MM# 99A2W1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696337

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45I3LG

 • MM# 99A2W4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725523

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40C2LG

 • MM# 99A2W5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694591

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40I3G

 • MM# 99A2W9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699913

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45C3G

 • MM# 99A2WA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725726

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K1F40C2G

 • MM# 99A2WD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699771

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40C2G

 • MM# 99A2WH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693835

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40I3G

 • MM# 99A2WL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJU1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696122

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40I4G

 • MM# 99A2WN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJU3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695894

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K1F40C2LG

 • MM# 99A2WW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJU8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699663

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N1F45C2G

 • MM# 99A2WZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725392

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45C3G

 • MM# 99A2X2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726075

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N1F45C2G

 • MM# 99A2X4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725609

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40I4G

 • MM# 99A2X6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695845

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45C2LG

 • MM# 99A2X9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725286

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N1F45I2G

 • MM# 99A2XD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725846

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40I2LG

 • MM# 99A2XG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691991

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40C2LG

 • MM# 99A2XH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693232

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K1F40C2LG

 • MM# 99A2XK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693099

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40C3G

 • MM# 99A2XL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695181

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40C2G

 • MM# 99A2XM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698799

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45C2LG

 • MM# 99A2XT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725764

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45I3G

 • MM# 99A2XV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725248

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40C3G

 • MM# 99A2XW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700462

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40C2LG

 • MM# 99A2Z0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJV3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694865

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40C4G

 • MM# 99A2Z1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJV4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692527

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45I3G

 • MM# 99A2Z3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJV6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724906

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N1F45C2LG

 • MM# 99A2Z4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJV7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725277

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40I2G

 • MM# 99A2Z8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693994

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40I2G

 • MM# 99A2ZA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698071

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40I3LG

 • MM# 99A2ZC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695105

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45I4G

 • MM# 99A2ZD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725035

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N1F45I2G

 • MM# 99A2ZF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726090

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45C2G

 • MM# 99A2ZN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725731

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45C3G

 • MM# 99A2ZT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726101

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45C4G

 • MM# 99A2ZW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725383

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K1F40I2G

 • MM# 99A2ZX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694906745009

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45I2G

 • MM# 99A301
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725571

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45C2LP

 • MM# 99A487
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK1N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N2F45C2LP
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45I2LP

 • MM# 99A7C1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK8L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8N2F45I2LP
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45C2LP

 • MM# 99AVDV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLBN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8N2F45C2LP
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40I2L

 • MM# 969335
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7UM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K2F40I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697663

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40I3L

 • MM# 969554
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR804
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K3F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702718

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40I3LN

 • MM# 969615
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR81X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702732

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40C3N

 • MM# 969616
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR81Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701743

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K1F40C2N

 • MM# 969772
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR86J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695918

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K1F40I2N

 • MM# 969773
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR86K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K1F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694634

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40I2LN

 • MM# 969774
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR86L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701841745433

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40C3N

 • MM# 969776
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR86N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED8K3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702238

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K1F40C2N

 • MM# 970720
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD8K1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692882

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR81Y

SR86N

SR7UM

SR81X

SR86L

SR86K

SR804

SR86J

SR8XZ

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า