เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGSD5

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H1F35C2G

 • MM# 999XLC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35C3G

 • MM# 999XLD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35I3G

 • MM# 999XLF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H3F35C4G

 • MM# 999XLG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K1F40C1G

 • MM# 999XLH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K1F40C2G

 • MM# 999XLJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40C1G

 • MM# 999XLK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35C1G

 • MM# 999XLZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHGV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40I2G

 • MM# 999XMD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHH5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40I4G

 • MM# 999XMG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHH6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H1F35I2G

 • MM# 999XMM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35C2G

 • MM# 999XMN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35I2LG

 • MM# 999XMP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35I3LG

 • MM# 999XMR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H3F35I4G

 • MM# 999XMT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K1F40C2LG

 • MM# 999XN6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40C2G

 • MM# 999XN8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40C2LG

 • MM# 999XN9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35I2G

 • MM# 999XNZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H3F35C2LG

 • MM# 999XP0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H3F35C3G

 • MM# 999XP2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K1F40I2G

 • MM# 999XP3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40C3G

 • MM# 999XP4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H3F35I3LG

 • MM# 999XPG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40C2G

 • MM# 999XPH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40C3G

 • MM# 999XT3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40C4G

 • MM# 999XT4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40I3G

 • MM# 999XT5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40I3LG

 • MM# 999XT6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40I2LG

 • MM# 999Z18
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40I3G

 • MM# 999Z19
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40I3LG

 • MM# 999Z1A
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40C2LG

 • MM# 999Z1C
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H1F35C1G

 • MM# 999Z1H
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H1F35C2LG

 • MM# 999Z1K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35C2LG

 • MM# 999Z1L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H3F35C2G

 • MM# 999Z1M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H3F35I3G

 • MM# 999Z1N
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40I3P

 • MM# 99A5TR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK43
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40I3P
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H1F35C1N

 • MM# 965796
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4UV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H1F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H1F35C2L

 • MM# 965797
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4UW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H1F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H1F35C2LN

 • MM# 965798
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4UX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H1F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H3F35I3NYY

 • MM# 965800
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4UZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H3F35I3NYY
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K1F40I2

 • MM# 965802
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4V1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K1F40I2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40I3L

 • MM# 965803
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4V2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H1F35C2N

 • MM# 966196
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR56J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H1F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35C2LN

 • MM# 966197
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR56K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K1F40C2

 • MM# 966200
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR56N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K1F40C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40C1

 • MM# 966203
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR56R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40C1
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40C3N

 • MM# 966269
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR58P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35C2N

 • MM# 968492
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR740
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H3F35C2N

 • MM# 968494
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR742
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H3F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40I3

 • MM# 968502
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR74A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35C1N

 • MM# 968519
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR74T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35I2L

 • MM# 968520
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR74U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35I2N

 • MM# 968521
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR74V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H3F35I4

 • MM# 968523
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR74X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H3F35I4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40C2

 • MM# 968525
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR74Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40C2L

 • MM# 968526
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR750
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40C2LN

 • MM# 968527
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR751
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40I3LN

 • MM# 968528
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR752
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40I3

 • MM# 968530
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR754
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40I3L

 • MM# 968531
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR755
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40C3N

 • MM# 968769
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7C5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40C4

 • MM# 968770
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7C6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40C4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H3F35C2LN

 • MM# 969598
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR81E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H3F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H3F35I3L

 • MM# 969599
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR81F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H3F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K1F40C2L

 • MM# 969600
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR81G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K1F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40C3

 • MM# 969602
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR81J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40I3N

 • MM# 969604
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR81L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40C2

 • MM# 969605
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR81M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40C2LN

 • MM# 969606
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR81N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40C4N

 • MM# 969608
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR81Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H1F35I2N

 • MM# 969804
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR87G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H1F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35C3N

 • MM# 969807
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR87K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35I2LN

 • MM# 969808
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR87L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K1F40C2LN

 • MM# 969812
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR87Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K1F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40I2LN

 • MM# 969816
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR87U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40C3

 • MM# 969820
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR87Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40I3LN

 • MM# 969821
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR87Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40I4

 • MM# 969823
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR881
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40I4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35I3LN

 • MM# 970700
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35I3N

 • MM# 970701
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H3F35C3N

 • MM# 970702
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H3F35C4N

 • MM# 970703
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H3F35C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H3F35I3LN

 • MM# 970704
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H3F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40I2

 • MM# 970708
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40I2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40I2L

 • MM# 970709
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40C2L

 • MM# 970710
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40I3N

 • MM# 970711
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35C2L

 • MM# 973838
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBPZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H2F35I3L

 • MM# 973840
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBQ1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H2F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K1F40C1

 • MM# 973842
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBQ3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K1F40C1
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K1F40I2N

 • MM# 973845
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBQ5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K1F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K2F40C1N

 • MM# 973846
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBQ6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K2F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40I4N

 • MM# 973850
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBQA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5H3F35M4

 • MM# 974708
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC2Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5H3F35M4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD5 FPGA 5SGSMD5K3F40M4

 • MM# 974709
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC30
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD5K3F40M4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR81N

SR81M

SR81L

SR81J

SR81Q

SRHQN

SRHQM

SRHQL

SR81G

SR81F

SR81E

SRHQQ

SRHQP

SRHHT

SRHHS

SRHHR

SRHQG

SRHQF

SRHQE

SRHQD

SRHHF

SRHHE

SRHHD

SRHHC

SRHHB

SRHKY

SRHKX

SRHKZ

SRHL0

SRHJQ

SRHJE

SRHJD

SRHJC

SRHJB

SRHJA

SRHJP

SR742

SR740

SRC30

SRC2Z

SR4UW

SR4UV

SRBQA

SR56R

SR4V2

SR4V1

SR4UZ

SR4UX

SRBQ5

SRBQ3

SRBQ1

SR56N

SRBPZ

SR56K

SR7C6

SR56J

SR7C5

SRBQ6

SR87U

SRHH6

SRHH5

SR87Q

SR881

SR8XQ

SR8XP

SR87Z

SR87Y

SRHGV

SR8XF

SRHGE

SR8XE

SR8XD

SR8XN

SR87L

SR8XM

SRHGL

SR87K

SRHGK

SRHGJ

SRHGH

SR87G

SR8XH

SRHGG

SR8XG

SRHGF

SR754

SR752

SR751

SR750

SR74Z

SR74X

SR74V

SR74U

SR74T

SR755

SR74A

SRK43

SR58P

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า