เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGSD6

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40I3LG

 • MM# 99A2RR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJRV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701027

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45I4G

 • MM# 99A2RV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJRX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725342

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45C3G

 • MM# 99A2RW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJRY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725317

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40C2G

 • MM# 99A2RX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJRZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692390

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45C2G

 • MM# 99A2T1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJS2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725038

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40I2G

 • MM# 99A2T5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJS6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700117

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40C2LG

 • MM# 99A2T6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJS7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693925

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45I3LG

 • MM# 99A2T8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJS9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726024

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40I3LG

 • MM# 99A2TC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698875

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K1F40I2G

 • MM# 99A2TD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692837

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45C2LG

 • MM# 99A2TF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726228

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40I2LG

 • MM# 99A2TG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691877

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40I3LG

 • MM# 99A2TJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695965

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N1F45I2G

 • MM# 99A2TK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725023

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40I4G

 • MM# 99A2TL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693730

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K1F40C2LG

 • MM# 99A2TN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695429

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K1F40C2G

 • MM# 99A2TT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700790

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40I3G

 • MM# 99A2TW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694326744365

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N1F45C2LG

 • MM# 99A2TX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJST
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725634

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40I3G

 • MM# 99A2V0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700722

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40C2G

 • MM# 99A2V5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699517

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45C3G

 • MM# 99A2V7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJT1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724922

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45C2G

 • MM# 99A2V8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJT2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724847

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N1F45C2G

 • MM# 99A2VA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJT4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725660

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45C3G

 • MM# 99A2VF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJT6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725369

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45I2LG

 • MM# 99A2VH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJT8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726233

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40C4G

 • MM# 99A2VK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694182

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40I2G

 • MM# 99A2VM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693537744392

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45I2LG

 • MM# 99A2VP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726119

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K1F40C2G

 • MM# 99A2VV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693015

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45I2G

 • MM# 99A2VW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725733

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40I4G

 • MM# 99A2W0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694489

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N1F45C2LG

 • MM# 99A2W3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725772

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45C4G

 • MM# 99A2W7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725401

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45C2G

 • MM# 99A2WG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724788

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K1F40I2G

 • MM# 99A2WJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJU0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696320

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40C4G

 • MM# 99A2WM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJU2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695584

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45I3G

 • MM# 99A2WP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJU4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725136

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45I3G

 • MM# 99A2WR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJU5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725678

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40C2G

 • MM# 99A2WT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJU6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698901

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40C2LG

 • MM# 99A2WV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJU7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696800

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40I3LG

 • MM# 99A2WX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJU9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698441

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45I3LG

 • MM# 99A2X1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725105

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45I3LG

 • MM# 99A2X3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725028

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45I3G

 • MM# 99A2X5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725782

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45C2G

 • MM# 99A2X7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725963

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40C2LG

 • MM# 99A2X8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692510

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45I4G

 • MM# 99A2XA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726234

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40C2LG

 • MM# 99A2XF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697727

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40I3G

 • MM# 99A2XJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700994

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45C2LG

 • MM# 99A2XN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724913

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45C3G

 • MM# 99A2XP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726060

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40C3G

 • MM# 99A2XX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJV1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699214

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N1F45I2G

 • MM# 99A2XZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJV2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725249

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45C2LG

 • MM# 99A2Z2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJV5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725951

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45I3LG

 • MM# 99A2Z5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJV8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724886

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45I3G

 • MM# 99A2Z7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJV9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725375

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40I2LG

 • MM# 99A2Z9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694837

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40C3G

 • MM# 99A2ZG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699348

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45I2G

 • MM# 99A2ZH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724986

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40C2G

 • MM# 99A2ZK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701175

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40I3G

 • MM# 99A2ZL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699437

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K1F40C2LG

 • MM# 99A2ZM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694305

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40C3G

 • MM# 99A2ZP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691648

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45C4G

 • MM# 99A2ZR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725840

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N1F45C2G

 • MM# 99A2ZV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725446

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45C2LG

 • MM# 99A300
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724997

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40C3G

 • MM# 99A302
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698369

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40C2L

 • MM# 969146
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7P5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696513

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40I2LN

 • MM# 969147
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7P6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701148

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40C2N

 • MM# 969610
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR81S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698560

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40I2N

 • MM# 969611
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR81T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695288

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K1F40C2N

 • MM# 969765
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR86B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695794

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40C2LN

 • MM# 969767
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR86D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697130

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K1F40C2LN

 • MM# 969824
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR882
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K1F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702917

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40C2LN

 • MM# 969825
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR883
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695722

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40I3L

 • MM# 970666
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695733

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40I3LN

 • MM# 970714
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693296

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40I3N

 • MM# 970715
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694121744419

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40C2N

 • MM# 970716
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701832

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40I3LN

 • MM# 970717
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696937

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR8XV

SR8XU

SR8XT

SR883

SR882

SR7P6

SR7P5

SR81T

SR81S

SR8XW

SR86D

SR8WD

SR86B

SRJU9

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า