เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGSD6

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40I3LG

 • MM# 99A2RR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJRV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45I4G

 • MM# 99A2RV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJRX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45C3G

 • MM# 99A2RW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJRY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40C2G

 • MM# 99A2RX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJRZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45C2G

 • MM# 99A2T1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJS2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40I2G

 • MM# 99A2T5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJS6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40C2LG

 • MM# 99A2T6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJS7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45I3LG

 • MM# 99A2T8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJS9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40I3LG

 • MM# 99A2TC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K1F40I2G

 • MM# 99A2TD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45C2LG

 • MM# 99A2TF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40I2LG

 • MM# 99A2TG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40I3LG

 • MM# 99A2TJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N1F45I2G

 • MM# 99A2TK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40I4G

 • MM# 99A2TL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K1F40C2LG

 • MM# 99A2TN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K1F40C2G

 • MM# 99A2TT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40I3G

 • MM# 99A2TW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N1F45C2LG

 • MM# 99A2TX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJST
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40I3G

 • MM# 99A2V0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40C2G

 • MM# 99A2V5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJSZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45C3G

 • MM# 99A2V7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJT1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45C2G

 • MM# 99A2V8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJT2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N1F45C2G

 • MM# 99A2VA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJT4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45C3G

 • MM# 99A2VF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJT6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45I2LG

 • MM# 99A2VH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJT8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40C4G

 • MM# 99A2VK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40I2G

 • MM# 99A2VM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45I2LG

 • MM# 99A2VP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K1F40C2G

 • MM# 99A2VV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45I2G

 • MM# 99A2VW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40I4G

 • MM# 99A2W0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N1F45C2LG

 • MM# 99A2W3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45C4G

 • MM# 99A2W7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45C2G

 • MM# 99A2WG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJTY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K1F40I2G

 • MM# 99A2WJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJU0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40C4G

 • MM# 99A2WM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJU2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45I3G

 • MM# 99A2WP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJU4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45I3G

 • MM# 99A2WR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJU5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40C2G

 • MM# 99A2WT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJU6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40C2LG

 • MM# 99A2WV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJU7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40I3LG

 • MM# 99A2WX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJU9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45I3LG

 • MM# 99A2X1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45I3LG

 • MM# 99A2X3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45I3G

 • MM# 99A2X5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45C2G

 • MM# 99A2X7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40C2LG

 • MM# 99A2X8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45I4G

 • MM# 99A2XA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40C2LG

 • MM# 99A2XF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40I3G

 • MM# 99A2XJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45C2LG

 • MM# 99A2XN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45C3G

 • MM# 99A2XP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJUW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40C3G

 • MM# 99A2XX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJV1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N1F45I2G

 • MM# 99A2XZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJV2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45C2LG

 • MM# 99A2Z2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJV5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45I3LG

 • MM# 99A2Z5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJV8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45I3G

 • MM# 99A2Z7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJV9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40I2LG

 • MM# 99A2Z9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40C3G

 • MM# 99A2ZG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45I2G

 • MM# 99A2ZH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40C2G

 • MM# 99A2ZK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40I3G

 • MM# 99A2ZL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K1F40C2LG

 • MM# 99A2ZM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40C3G

 • MM# 99A2ZP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45C4G

 • MM# 99A2ZR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N1F45C2G

 • MM# 99A2ZV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45C2LG

 • MM# 99A300
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40C3G

 • MM# 99A302
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJVW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40I3N

 • MM# 965754
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4TM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40I4N

 • MM# 965755
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4TN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45C2N

 • MM# 965757
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4TQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45C4N

 • MM# 965758
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4TR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45I3LN

 • MM# 965759
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4TS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45C2LN

 • MM# 965806
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4V5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45C3N

 • MM# 965807
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4V6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45I3N

 • MM# 965808
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4V7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40C2LN

 • MM# 966155
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR55B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45C3N

 • MM# 966157
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR55D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45I2L

 • MM# 966158
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR55E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45I2LN

 • MM# 966159
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR55F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45I3N

 • MM# 966161
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR55H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45C3N

 • MM# 966162
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR55J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45I3L

 • MM# 966163
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR55K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45C3N

 • MM# 966322
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5A8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40C2N

 • MM# 968275
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6XU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K1F40C2LN

 • MM# 968418
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR71W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K1F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40I2L

 • MM# 968420
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR71Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40C3N

 • MM# 968421
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR71X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40C4N

 • MM# 968422
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR720
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45C2N

 • MM# 968452
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR72U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K1F40I2N

 • MM# 968532
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR756
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K1F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40I2LN

 • MM# 968533
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR757
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N1F45I2N

 • MM# 968534
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR758
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N1F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45I3LN

 • MM# 968536
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR75A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K1F40C2N

 • MM# 968773
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7C9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45I2LN

 • MM# 968778
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45I2N

 • MM# 968780
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45I3N

 • MM# 968981
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7J9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40C2L

 • MM# 969146
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7P5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40I2LN

 • MM# 969147
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7P6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40I3LN

 • MM# 969148
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7P7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45I3L

 • MM# 969179
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7Q4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40C2N

 • MM# 969610
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR81S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40I2N

 • MM# 969611
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR81T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45C2N

 • MM# 969613
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR81V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K1F40C2N

 • MM# 969765
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR86B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40I3L

 • MM# 969766
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR86C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40C2LN

 • MM# 969767
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR86D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N1F45C2N

 • MM# 969768
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR86E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N1F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45C2L

 • MM# 969769
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR86F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45I3LN

 • MM# 969770
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR86G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K1F40C2LN

 • MM# 969824
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR882
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K1F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40C2LN

 • MM# 969825
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR883
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45C2LN

 • MM# 969828
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR886
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45I4N

 • MM# 969829
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR887
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K3F40I3L

 • MM# 970666
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K3F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45C2

 • MM# 970667
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N2F45I2N

 • MM# 970668
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N2F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45C2L

 • MM# 970669
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45C2LN

 • MM# 970670
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8WH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40I3LN

 • MM# 970714
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40I3N

 • MM# 970715
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40C2N

 • MM# 970716
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40I3LN

 • MM# 970717
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40I4N

 • MM# 970719
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8XY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K1F40C2L

 • MM# 973805
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBP0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K1F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K1F40I2N

 • MM# 973806
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBP1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K1F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6K2F40I3N

 • MM# 973807
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBP2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6K2F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSED6N3F45I3N

 • MM# 973809
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBP4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSED6N3F45I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40C2LN

 • MM# 973851
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBQB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K2F40C3N

 • MM# 973852
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBQC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K2F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6K3F40C3N

 • MM# 973853
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBQD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6K3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N1F45C2N

 • MM# 973856
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBQG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N1F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45I3LN

 • MM# 973857
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBQH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N3F45C2N

 • MM# 973858
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBQJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N3F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD6 FPGA 5SGSMD6N2F45C2L

 • MM# 974710
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC31
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGSMD6N2F45C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRJVG

SRJVH

SRJVJ

SR81V

SR81T

SR7Q4

SR81S

SRJVB

SRJUR

SRJV5

SRJUV

SRJUW

SRJV8

SRJV9

SRJUJ

SRJUL

SRJUN

SRJV1

SRJV2

SRJUB

SRJUD

SRJUF

SRJUH

SR7P7

SRJTY

SR7P6

SR7P5

SRJU2

SRJTR

SRJU4

SRJU5

SRJU6

SRJU7

SRJU9

SRJTL

SRJTN

SRJU0

SR720

SR4TS

SR6XU

SR4TR

SR4TQ

SR71X

SR71W

SR55F

SR7J9

SRBP4

SR55E

SR55D

SRBP2

SRBP1

SR55B

SRBP0

SR4TN

SR4TM

SR55K

SR55J

SR55H

SRJVU

SRJVW

SRJVK

SRJVL

SRJVN

SRJVP

SRJVR

SRC31

SR4V7

SRBQD

SR4V6

SRBQC

SR4V5

SRBQB

SR7CG

SRBQJ

SR72U

SR7CE

SRBQH

SRBQG

SR71Y

SR7C9

SR886

SR8XV

SRJTA

SR8XU

SR8XT

SRJTC

SR883

SR882

SRJTE

SRJTG

SRJTH

SRJSZ

SR8XY

SR887

SR8XW

SRJT1

SRJSQ

SRJT2

SR75A

SRJSS

SRJT4

SRJST

SRJT6

SRJSV

SRJT8

SRJSH

SRJSJ

SRJSK

SRJSM

SRJSC

SRJSD

SRJSE

SRJSF

SRJRX

SRJS9

SRJRY

SRJRZ

SR758

SR757

SR756

SR86D

SR8WE

SR86C

SR8WD

SR86B

SRJS2

SRJS6

SRJRV

SRJS7

SR5A8

SR86G

SR8WH

SR86F

SR8WG

SR86E

SR8WF

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า