Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet X520

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X520-QDA1 Discontinued QSFP+ Direct Attach Twin Axial Cabling up to 10m
Bộ điều hợp máy chủ Ethernet Intel® X520-DA1 cho Dự án điện toán mở Discontinued SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Bộ điều hợp máy chủ Ethernet Intel® X520-DA2 cho Dự án điện toán mở Discontinued SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X520-T2 Discontinued RJ-45 Category-6 up to 55 m; Category-6A up to 100 m
Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X520-DA2 Discontinued SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Bộ chuyển đổi mạng hội tụ Ethernet Intel® X520-LR1 Discontinued SMF up to 10km
Bộ chuyển đổi mạng hội tụ Ethernet Intel® X520-SR1 Discontinued MMF up to 300m
Bộ chuyển đổi mạng hội tụ Ethernet Intel® X520-SR2 Discontinued MMF up to 300m