Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X520-T2

Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X520-T2

Thông số kỹ thuật

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Dual
 • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
 • Tốc độ & độ rộng khe 5.0 GT/s, x8 Lane
 • Bộ điều khiển Intel 82599EB

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCIe v2.0 (5.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-T2, retail unit

 • MM# 902900
 • Mã đặt hàng E10G42BT

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-T2, OEM Gen

 • MM# 902916
 • Mã đặt hàng E10G42BTG1P5

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992C
 • CCATS G135872
 • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm tương thích

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400FP2 Discontinued 53939
Intel® Server Board S1400FP4 Discontinued 53942

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 53946
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 53948

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 53950
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 53951

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400BB4 Discontinued 53991

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400GP2 Discontinued 54005
Intel® Server Board S2400GP4 Discontinued 54012

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400LP Discontinued 54015

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 54025
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 54027
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 54029

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 54046

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 54048

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 54057
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 54060
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 54061

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 54069
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 54071
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 54072

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 54082

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 54088

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 54090

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2400LP Discontinued 54383

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 54386
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 54387
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 54388

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 54389
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 54391
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 54392

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 54407
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 54408
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 54409
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 54410

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 54429
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 54433

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 54434
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 54438
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 54440
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 54441
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 54444

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 54445
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 54447
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 54448
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 54449
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 54451
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 54453

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 54479
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 54480
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 54486

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 54592
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 54593
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 54594
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 54596
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 54597
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 54598
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 54600
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 54601
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 54602
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 54604
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 54607
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 54609

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 54623
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 54624
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 54625
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 54626
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 54627
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 54628
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 54629
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 54630
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 54631
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 54632
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 54633
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 54634

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 54691
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 54692
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 54693
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 54694
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 54696
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 54697
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 54700

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 54705
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 54706
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 54709
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 54710
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 54711

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 54713
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 54716
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 54718
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 54720
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 54723
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 54724
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 54725
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 54728
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 54730
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 54731
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 54732

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 54734
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 54737
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 54739
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 54740
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 54743

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 54750

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 54759

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 54877
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 54881
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 54882
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 54884
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 54885
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 54886
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 54887
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 54888

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 54894

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 54913
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 54914
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 54915
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 54916

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Intel® Ethernet tiện khởi động kết nối, hình ảnh preboot và Trình điều khiển EFI

Tải xuống Trình điều® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Windows Server 2012*

Tải xuống Intel® Ethernet về ghi chú phát hành phần mềm sản phẩm

Tải xuống Trình điều® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Windows Server 2012 R2*

Tải xuống Trình điều® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel cho Windows® 10

Tải xuống Intel® Ethernet Adapter hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Tải xuống Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Tải xuống Trình điều® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® windows Server 2019*

Tải xuống Trình điều® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel Windows 8.1*

Tải xuống Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp mới

Tải xuống Trình điều® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel cho Windows Server 2016*

Tải xuống Intel® Network Adapters điều khiển quan trọng cho kết nối mạng PCIe* 10 Gigabit trong FreeBSD*

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet về ghi chú phát hành phần mềm sản phẩm

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Windows Server 2019*

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Windows Server 2012*

Intel® Ethernet Adapter hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel cho Windows® 10

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp mới

Tải xuống Trình điều® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Intel® Ethernet 10 Gigabit dưới Linux*

Tải xuống Trình điều® điều khiển chức năng ảo bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet 10 Gigabit

Tải xuống Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® dành cho Windows Server 2008 R2 *-Phiên bản cuối cùng

Tải xuống Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Windows 7 *-bản phát hành cuối cùng

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng

Intel® điều khiển Bộ điều hợp Mạng cho Windows 7* - Bản phát hành cuối cùng

Tải xuống Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Windows 8 *-bản phát hành cuối cùng

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Quản lý năng lượng Intel® Ethernet

Công nghệ quản lý điện năng Intel® Ethernet mang đến các giải pháp về quản lý điện năng nói chung bằng cách giảm điện năng khi không hoạt động, giảm công suất và điện năng khi có nhu cầu, hoạt động ở mức tiết kiệm điện năng tối đa khi có thể và chỉ bật chức năng khi cần.