Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X520-DA2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

  • Cấu hình cổng Dual
  • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 10/1GbE
  • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
  • Tốc độ & độ rộng khe 5.0 GT/s, x8 Lane
  • Bộ điều khiển Intel® 82599 10 Gigabit Ethernet Controller

Thông số gói

  • Loại hệ thống giao diện PCIe v2.0 (5.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 61177
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 61180
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 61182
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 61186
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 61188
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 61189
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 61191
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 61193

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 61340
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 61344
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 61345
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 61346
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 61348
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 61350
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 61352
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 61354
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 61356
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 61358
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 61360
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 61363

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 61531
Intel® Compute Module HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 61540
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 61543
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 61546

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 61960
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 61966
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 61972
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 61974
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 61977

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 62002
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 62003
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 62004

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62017
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62021
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62024
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62025
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62027

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400FP2 Discontinued 64737
Intel® Server Board S1400FP4 Discontinued 64740

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 64744
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 64746

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 64748
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 64749

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400GP2 Discontinued 64803
Intel® Server Board S2400GP4 Discontinued 64810

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 64817

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 64823
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 64825
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 64827

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 64844

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 64846

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 64850
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 64854

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 64867
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 64869
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 64870

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 64880
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 64884

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2400LP Discontinued 65181

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 65184
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 65185
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 65186

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 65187
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 65189
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 65190

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 65227
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 65231

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 65232
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 65236
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 65238
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 65239
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 65242

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 65243
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 65245
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 65246
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 65247
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 65249
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 65251

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 65277
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 65278
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 65284

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 65421
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 65422
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 65423
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 65424
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 65425
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 65426
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 65427
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 65428
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 65429
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 65430
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 65431
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 65432

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 65503
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 65504
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 65507
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 65509

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 65511
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 65514
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 65516
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 65518
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 65521
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 65522
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 65529
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 65530

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 65571
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 65572
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 65575

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 65666
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 65667
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 65668

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 65675
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 65679
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 65680
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 65682
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 65683
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 65684
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 65685
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 65686

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 65711
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 65712
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 65713
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 65714

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Quản lý năng lượng Intel® Ethernet

Công nghệ quản lý điện năng Intel® Ethernet mang đến các giải pháp về quản lý điện năng nói chung bằng cách giảm điện năng khi không hoạt động, giảm công suất và điện năng khi có nhu cầu, hoạt động ở mức tiết kiệm điện năng tối đa khi có thể và chỉ bật chức năng khi cần.

Công nghệ nhập/xuất dữ liệu trực tiếp Intel®

Công nghệ I/O dữ liệu trực tiếp Intel® là công nghệ nền tảng nhằm nâng cao hiệu năng xử lý dữ liệu I/O để gửi dữ liệu và tiêu thụ dữ liệu từ các thiết bị I/O. Với Intel DDIO, các Bộ điều hợp máy chủ Intel® và các bộ điều khiển giao tiếp trực tiếp với bộ nhớ đệm của bộ xử lý mà không đổi hành trình qua bộ nhớ hệ thống, giảm độ trễ, tăng cường băng thông I/O của hệ thống và giảm tiêu thụ điện.