Bộ chuyển đổi mạng hội tụ Ethernet Intel® X520-SR2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

  • Cấu hình cổng Dual
  • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 10/1GbE
  • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
  • Tốc độ & độ rộng khe 5.0 GT/s, x8 Lane
  • Bộ điều khiển Intel® 82599 10 Gigabit Ethernet Controller

Thông số gói

  • Loại hệ thống giao diện PCIe v2.0 (5.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 60105
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 60108
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 60110
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 60114
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 60116
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 60117
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 60119
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 60121

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 60268
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 60272
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 60273
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 60274
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 60276
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 60278
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 60280
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 60282
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 60284
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 60286
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 60288
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 60291

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60445
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60448
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60451
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60455
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 60457
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60458

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60460
Intel® Compute Module HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60469
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60472
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60475

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60888
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60894
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60900
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60902
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60905

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60930
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 60931
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60932

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60945
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60949
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60952
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60953
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60955

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400FP2 Discontinued 63589
Intel® Server Board S1400FP4 Discontinued 63592

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 63596
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 63598

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 63600
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 63601

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400BB4 Discontinued 63641

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 63669

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 63675
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 63677
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 63679

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 63681
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 63683
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 63685
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 63688
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 63694

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 63696

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 63698

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 63702
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 63706

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 63738

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 63740

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 64057
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 64058
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 64059
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 64060

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 64079
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 64083

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 64095
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 64097
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 64098
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 64099
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 64101
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 64103

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 64129
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 64130
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 64136

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 64341
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 64342
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 64343
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 64344
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 64346
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 64347
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 64350

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 64355
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 64356
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 64359
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 64360
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 64361

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 64363
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 64366
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 64368
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 64370
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 64373
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 64374
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 64375
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 64378
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 64380
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 64381
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 64382

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 64384
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 64387
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 64389
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 64390
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 64393

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 64400

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 64409

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 64423
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 64424
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 64427

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 64518
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 64519
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 64520

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 64527
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 64531
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 64532
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 64534
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 64535
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 64536
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 64537
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 64538

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 64544
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 64545

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 64563
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 64564
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 64565
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 64566

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Network Adapter Driver for PCIe* Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connections under Linux*

Intel® Network Adapter Virtual Function Driver for Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connections

Intel® Ethernet Product Software Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2016*

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012*

Intel® Network Adapter Driver for Windows® 10

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8.1*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012 R2*

Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Final Release

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release

Disabling TCP-IPv6 Checksum Offload Capability with Intel® 1/10 GbE Controllers

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8* - Final Release

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Công nghệ nhập/xuất dữ liệu trực tiếp Intel®

Công nghệ I/O dữ liệu trực tiếp Intel® là công nghệ nền tảng nhằm nâng cao hiệu năng xử lý dữ liệu I/O để gửi dữ liệu và tiêu thụ dữ liệu từ các thiết bị I/O. Với Intel DDIO, các Bộ điều hợp máy chủ Intel® và các bộ điều khiển giao tiếp trực tiếp với bộ nhớ đệm của bộ xử lý mà không đổi hành trình qua bộ nhớ hệ thống, giảm độ trễ, tăng cường băng thông I/O của hệ thống và giảm tiêu thụ điện.