Bộ chuyển đổi mạng hội tụ Ethernet Intel® X520-LR1

Bộ chuyển đổi mạng hội tụ Ethernet Intel® X520-LR1

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

  • Cấu hình cổng Single
  • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 10/1GbE
  • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
  • Tốc độ & độ rộng khe 5.0 GT/s, x8 Lane
  • Bộ điều khiển Intel® 82599 10 Gigabit Ethernet Controller

Thông số gói

  • Loại hệ thống giao diện PCIe v2.0 (5.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 57281
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 57284
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 57286
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 57290
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 57292
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 57293
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 57295
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 57297

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 57444
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 57448
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 57449
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 57450
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 57452
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 57454
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 57456
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 57458
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 57460
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 57462
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 57464
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 57467

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 57600
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 57603
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 57606
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 57610
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 57612
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 57613

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 57615
Intel® Compute Module HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 57624
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 57627
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 57630

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 58144
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 58150
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 58156
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 58158
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 58161

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 58186
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 58187
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 58188

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 58201
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 58205
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 58208
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 58209
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 58211

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400FP2 Discontinued 60688
Intel® Server Board S1400FP4 Discontinued 60691

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 60695
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 60697

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 60699
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 60700

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400BB4 Discontinued 60740

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400GP2 Discontinued 60754
Intel® Server Board S2400GP4 Discontinued 60761

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 60768

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 60774
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 60776
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 60778

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 60780
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 60782
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 60784
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 60787
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 60793

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 60795

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 60797

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 60801
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 60805

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 60806
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 60809
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 60810

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 60818
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 60820
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 60821

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 60831
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 60835

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 60837

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 60839

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2400LP Discontinued 61132

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 61135
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 61136
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 61137

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 61138
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 61140
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 61141

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 61156
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 61157
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 61158
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 61159

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 61178
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 61182

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 61194
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 61196
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 61197
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 61198
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 61200
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 61202

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 61228
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 61229
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 61235

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 61372
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 61373
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 61374
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 61375
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 61376
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 61377
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 61378
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 61379
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 61380
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 61381
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 61382
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 61383

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 61440
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 61441
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 61442
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 61443
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 61445
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 61446
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 61449

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 61454
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 61455
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 61458
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 61459
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 61460

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 61462
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 61465
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 61467
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 61469
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 61472
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 61473
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 61474
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 61477
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 61479
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 61480
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 61481

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 61483
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 61486
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 61488
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 61489
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 61492

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 61499

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 61508

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 61522
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 61523
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 61526

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 61617
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 61618
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 61619

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 61626
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 61630
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 61631
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 61633
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 61634
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 61635
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 61636
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 61637

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 61643
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 61644

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 61662
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 61663
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 61664
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 61665

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012 R2*

Intel® Network Adapters điều khiển cho kết nối mạng PCIe* 10 Gigabit dưới FreeBSD*

Intel® Network Adapter Virtual Function Driver cho kết nối mạng PCIe* 10 Gigabit theo FreeBSD*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows® 10

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2019*

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel®* Windows 8.1*

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp khác

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2016*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Intel® Network Adapter Driver cho PCIe* Intel® Kết nối Mạng Ethernet 10 Gigabit dưới Linux*

Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng

Intel® Điều khiển Bộ điều hợp Mạng cho Windows 7* - Bản phát hành cuối cùng

Vô hiệu hóa Khả năng giảm tải thanh tra TCP-IPv6 với bộ điều khiển Intel® 1/10 GbE

Intel® Network Adapter Driver cho Windows 8* - Bản phát hành cuối cùng

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Công nghệ nhập/xuất dữ liệu trực tiếp Intel®

Công nghệ I/O dữ liệu trực tiếp Intel® là công nghệ nền tảng nhằm nâng cao hiệu năng xử lý dữ liệu I/O để gửi dữ liệu và tiêu thụ dữ liệu từ các thiết bị I/O. Với Intel DDIO, các Bộ điều hợp máy chủ Intel® và các bộ điều khiển giao tiếp trực tiếp với bộ nhớ đệm của bộ xử lý mà không đổi hành trình qua bộ nhớ hệ thống, giảm độ trễ, tăng cường băng thông I/O của hệ thống và giảm tiêu thụ điện.