Jefferson Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Bộ phụ kiện SAS 6Gb/giây AH2000JF6GKIT Discontinued
Bộ phụ kiện cáp và bo mạch cầu nối SAS 6Gb/giây AHWJFWP6GBGB Discontinued
Spare 12Gb SAS/SATA 12 x 3.5" Backplane FHW12X35HS12G Launched
Spare Node Power Board FH2000NPB2 Discontinued
Spare Bridge Board FHWJFWPBGB Discontinued
Spare Bridge Board FHWLPBGB Discontinued
Spare front control panel kit FH2000FPANEL Discontinued
Spare 12Gb SAS/SATA 16 x 2.5" Backplane FHW16X25HS12G Discontinued
Spare 3.5" backplane FHW12X35HSBP for H2000 Chassis Discontinued
Spare Backplane FHW16X25HSBP Discontinued
Spare Blank Node Filler FH2000BNF Discontinued
Spare Node Power Board FH2000NPB Discontinued
Spare Power Distribution Board FXXCRPSPDB Discontinued
Bo mạch máy chủ Intel® S2600JFF Discontinued
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JF Discontinued
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JFQ Discontinued
Mô-đun Điện toán HNS2600JFF Intel® Discontinued
Mô-đun Điện toán HNS2600JF Intel® Discontinued
Mô-đun Điện toán HNS2600JFQ Intel® Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFKR Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFKR Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFKR Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQKR Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFKR Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQKR Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQJR Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFJR Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFJR Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFJR Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQJR Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFJR Discontinued