Bộ phụ kiện SAS 6Gb/giây AH2000JF6GKIT

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 6Gb/s SAS accessories kit (cable-free) for H2000JF family

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

6Gb/s SAS Accessory Kit AH2000JF6GKIT, Single

  • MM# 922863
  • Mã đặt hàng AH2000JF6GKIT

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 54437
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 54438
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 54439
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 54441
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 54442
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 54443
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 54445
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 54446
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 54447
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 54449
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 54452
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 54454

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.