Spare front control panel kit FH2000FPANEL

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare front control panel kit for H2000 Chassis family

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare front control panel kit FH2000FPANEL, Single

  • MM# 920835
  • Mã đặt hàng FH2000FPANEL

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8531200040

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55388
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55389
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55390
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55392
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55393
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55394
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55396
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55397
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55398
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55400
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55403
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55405

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.