North Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q1'22 Discontinued 13.1"x12" 1U Rack Dual Socket-P4 LGA4189
Q1'22 Discontinued 13.1"x12" Rack Dual Socket-P4 4189
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.