Bảng Phân phối Năng lượng FCXXPDBASSMBL2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Power distribution board assembly spare kit.

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Power Distribution Board FCXXPDBASSMBL2, Single

  • MM# 99ARZ7
  • Mã đặt hàng FCXXPDBASSMBL2
  • ID Nội dung MDDS 775838

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109150

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® FC2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis FC2FLC30W0 Full-Width Configuration Liquid-Cooled No PSUs Discontinued 2U Rack front IO 62641
Intel® Server Chassis FC2HLC30W0 Half-Width Configuration Liquid-Cooled No PSUs Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack 62643
Intel® Server Chassis FC2FAC27W0 Full-Width Configuration Air-Cooled No PSUs Discontinued 2U Rack front IO 62644
Intel® Server Chassis FC2HAC27W0 Half-Width Configuration Air-Cooled No PSUs Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack 62645

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.