Khung Máy chủ Intel® FC2FAC16W3

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Air Cooled 2U flexible multi node chassis with front IO, capable of supporting one 2U full-width Accelerator Module and 3x hot-swap CRPS 1600W (Titanium) PSUs.

Thông số gói

  • Cấu hình CPU tối đa 2

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Server Chassis FC2FAC16W3, Single

  • MM# 99A0RR
  • Mã đặt hàng FC2FAC16W3

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng máy chủ Intel® D50TNP

Lựa chọn Nguồn điện

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
1600W AC Common Redundant Power Supply AXX1600TCRPS Launched 62308

Lựa chọn Dải

Spare Fan Options

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Chassis Spare Fan Kit (60mm) FCXX60MMFAN Launched 62859
Chassis Spare Fan Kit (80mm) FCXX80MMFAN Launched 62860

Spare Power Options

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
North America Power cable FPWRCABLENA Launched 63024

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.