Mô-đun RAID Tích hợp của Intel® RMS25KB040

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm RAID Tích hợp của Intel® (Mô-đun/Bo mạch Hệ thống)
 • Tên mã Kohala Beach trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q1'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q4'19
 • EOL thông báo Monday, December 31, 2018
 • Đơn hàng cuối cùng Monday, July 1, 2019
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Tuesday, October 1, 2019
 • Thị trường đích Entry
 • Kiểu hình thức của bo mạch Low Profile MD2 Card
 • Tốc độ truyền dữ liệu 6 Gb/s
 • Thiết bị được hỗ trợ SAS/SATA
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 1E, 10
 • Chế Độ JBOD Không
 • Số cổng bên trong 4
 • Số cổng bên ngoài 0
 • Số thiết bị được hỗ trợ 128
 • Giao diện máy chủ PCIe PCIe x8 Gen2
 • Kiểu bộ xử lý IO LSI2308
 • Khoá lại PCIe x8
 • Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia) Không
 • Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung Intel® RAID Extended Warranty
 • Các hạng mục kèm theo (1) RAID Controller module, Quick Start User Guide, 1 standard & 1 Low Profile bracket. Note: Cables sold separately

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Intel® Integrated RAID Module RMS25KB040, PCIe Slot, LSI2308 SAS Chip, 4P Internal SAS, LSI IR RAID 0,1,1E
 • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Các sản phẩm tương thích

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 51472
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Q1'17 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA 1151 Socket H4 51473

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Intel® Server System P4000SP Family

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Discontinued 52698

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 52740
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPL Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 52746
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPLR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 52752
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPOR Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 52753
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPS Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 52754
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPSR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 52760

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 52776
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 52782
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 52786
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 52787
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 52789
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 52790
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 52791
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 52792

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 52835
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 52836
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 52837

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 52850
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 52854
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 52857
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 52858
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 52860

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BT

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S1200BTLRM Discontinued 54903

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Discontinued 54943
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP4 Discontinued 54946

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP2 Discontinued 54950
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP4 Discontinued 54952

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP2 Discontinued 54954
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP4 Discontinued 54955

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400BB4 Discontinued 54995

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP2 Discontinued 54996
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP4 Discontinued 55002

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP2 Discontinued 55009
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP4 Discontinued 55016

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC2 Discontinued 55023

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO4 Discontinued 55029
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COE Discontinued 55031
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COEIOC Discontinued 55033

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP2 Discontinued 55035
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2IOC Discontinued 55037
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2J Discontinued 55039
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP4 Discontinued 55042
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP4IOC Discontinued 55048

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600GL Discontinued 55050

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ Discontinued 55052

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP4 Discontinued 55056
Bo mạch máy chủ Intel® S2600IP4L Discontinued 55060

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JF Discontinued 55061
Bo mạch máy chủ Intel® S2600JFF Discontinued 55064
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JFQ Discontinued 55065

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP Discontinued 55073
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WPF Discontinued 55075
Bộ mở rộng Intel® S2600WPQ Discontinued 55076

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2 Discontinued 55086
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2L Discontinued 55090

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH2 Discontinued 55092

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LT2 Discontinued 55094

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600JF Intel® Discontinued 55390
Mô-đun Điện toán HNS2600JFF Intel® Discontinued 55391
Mô-đun Điện toán HNS2600JFQ Intel® Discontinued 55392

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600WP Intel® Discontinued 55393
Mô-đun Điện toán HNS2600WPF Intel® Discontinued 55395
Mô-đun Điện toán HNS2600WPQ Intel® Discontinued 55396

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208EP2SHFN Discontinued 55416
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SFFN Discontinued 55424
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SHFN Discontinued 55426

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GL4DS Discontinued 55433
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GL4DS9 Discontinued 55437

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SFBN Discontinued 55483
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Discontinued 55484
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP4SHOC Discontinued 55490

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2304LH2HKC Discontinued 55754

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208LT2HKC4 Discontinued 55763

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Discontinued 55777
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHFN Discontinued 55778
Hệ thống máy chủ Intel® R2312SC2SHGR Discontinued 55781

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued 55872
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHEN Discontinued 55873
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHGC Discontinued 55874

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SFEN Discontinued 55897
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SHDR Discontinued 55898
Hệ thống máy chủ Intel® P4308SC2MHGC Discontinued 55899

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.