Kohala Beach trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Cấp độ RAID được hỗ trợ
Số cổng bên trong
Số cổng bên ngoài
EmbeddedMemorySize
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 4 0
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 8 0