Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU9

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9 provides optional battery backup for mainstream RS25 family RAID products.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9, Single

  • Mã đặt hàng AXXRSBBU9

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9, Single

  • Mã đặt hàng AXXRSBBU9

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN Varies By Product
  • CCATS Varies By Product
  • US HTS 8507600020

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Intel® Server System P4000SP Family

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Discontinued

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPO Discontinued
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPS Discontinued

Bộ điều khiển RAID Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển RAID Intel® RS25DB080 Launched
Bộ điều khiển RAID Intel® RS25NB008 Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2304LH2HKC Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.