Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X540-T1

Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X540-T1

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Single
 • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 10GbE/1GbE/100Mb
 • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
 • Tốc độ & độ rộng khe 5.0 GT/s, x8 Lane
 • Bộ điều khiển Intel® Ethernet Controller X540

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T1, retail unit

 • MM# 914246
 • Mã đặt hàng X540T1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992C
 • CCATS G135872
 • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 50581
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 50582
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 50589
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 50590
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 50591
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 50599
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 50608

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 50609
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 50612
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 50614
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 50618
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 50620
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 50621
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 50623
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 50625

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WF

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 50772
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 50776
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 50777
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 50778
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 50780
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 50782
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 50784
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 50786
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 50788
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 50790
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 50792
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 50795

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50902
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50905
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50908
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50912
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 50914
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50915

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50917
Intel® Compute Module HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50926
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50929
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50932

Dòng bo mạch máy chủ Intel® M10JNP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board M10JNP2SB Launched uATX Socket H4, FCLGA 1151 95 W 51370

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51409
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51415
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51419
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51420
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51422
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51423
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51424
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51425

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51426
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51432
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51438
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51440
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51443

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51468
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 51469
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51470

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51472
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51474
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51476
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51477
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51478
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51482

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51483
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51487
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51490
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51491
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51493

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200V3RPL Discontinued 53943
Intel® Server Board S1200V3RPM Discontinued 53949
Intel® Server Board S1200V3RPO Discontinued 53955
Intel® Server Board S1200V3RPS Discontinued 53961

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 53979
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 53980

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 54054
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 54056
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 54058

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 54060
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 54062
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 54064
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 54067
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 54073

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 54075

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 54077

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 54081
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 54085

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 54086
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 54089
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 54090

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 54098
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 54100
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 54101

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 54111
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 54115

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 54415
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 54416
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 54417

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 54418
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 54420
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 54421

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 54458
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 54462

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 54474
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 54476
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 54477
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 54478
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 54480
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 54482

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 54483
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 54487
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 54489
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 54492
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 54497

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 54621
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 54622
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 54623
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 54625
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 54626
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 54627
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 54629
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 54630
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 54631
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 54633
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 54636
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 54638

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 54652
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 54653
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 54654
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 54655
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 54656
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 54657
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 54658
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 54659
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 54660
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 54661
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 54662
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 54663

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 54734
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 54735
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 54738
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 54739
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 54740

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 54742
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 54745
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 54747
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 54749
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 54752
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 54753
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 54754
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 54757
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 54759
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 54760
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 54761

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 54763
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 54766
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 54768
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 54769
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 54772

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 54897
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 54898
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 54899

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 54906
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 54910
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 54911
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 54913
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 54914
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 54915
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 54916
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 54917

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308RPLSHDR Discontinued 54919

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 54942
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 54943
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 54944
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 54945

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Windows Server 2012*

Intel® Ethernet tiện khởi động kết nối, hình ảnh preboot và Trình điều khiển EFI

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel cho Windows® 10

Intel® Ethernet Adapter hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp mới

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel cho Windows Server 2016*

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Windows Server 2019*

Intel® Ethernet về ghi chú phát hành phần mềm sản phẩm

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel Windows 8.1*

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Intel® Ethernet 10 Gigabit dưới Linux*

Intel® điều khiển Bộ điều hợp Mạng cho Windows 7* - Bản phát hành cuối cùng

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Công nghệ nhập/xuất dữ liệu trực tiếp Intel®

Công nghệ I/O dữ liệu trực tiếp Intel® là công nghệ nền tảng nhằm nâng cao hiệu năng xử lý dữ liệu I/O để gửi dữ liệu và tiêu thụ dữ liệu từ các thiết bị I/O. Với Intel DDIO, các Bộ điều hợp máy chủ Intel® và các bộ điều khiển giao tiếp trực tiếp với bộ nhớ đệm của bộ xử lý mà không đổi hành trình qua bộ nhớ hệ thống, giảm độ trễ, tăng cường băng thông I/O của hệ thống và giảm tiêu thụ điện.