Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X540-T1

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

  • Cấu hình cổng Single
  • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 10GbE/1GbE/100Mb
  • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
  • Tốc độ & độ rộng khe 5.0 GT/s, x8 Lane
  • Bộ điều khiển Intel® Ethernet Controller X540

Thông số gói

  • Loại hệ thống giao diện PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 59906
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 59909
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 59916
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 59920
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 59925
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 59931
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 59940

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 60105
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 60109
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 60110
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 60111
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 60113
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 60115
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 60117
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 60119
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 60121
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 60123
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 60125
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 60128

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60285
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60288
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60291
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60295
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 60297
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60298

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60300
Intel® Compute Module HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60309
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60312
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60315

Bo mạch Máy chủ Intel® M10JNP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board M10JNP2SB Launched uATX Socket H4, FCLGA 1151 95 W 60671

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60710
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60716
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60720
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60721
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60723
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60724
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60725
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60726

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60727
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60733
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60739
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60741
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60744

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60773
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60775
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60777
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60778
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60779
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60783

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60784
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60788
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60791
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60792
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60794

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200V3RPL Discontinued 63402
Intel® Server Board S1200V3RPM Discontinued 63408
Intel® Server Board S1200V3RPO Discontinued 63414
Intel® Server Board S1200V3RPS Discontinued 63420

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 63438
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 63439

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 63513
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 63515
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 63517

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 63534

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 63536

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 63540
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 63544

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 63545
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 63548
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 63549

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 63557
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 63559
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 63560

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 63874
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 63875
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 63876

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 63877
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 63879
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 63880

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 63917
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 63921

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 63922
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 63926
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 63928
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 63929
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 63932

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 63933
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 63935
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 63936
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 63937
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 63939
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 63941

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 63942
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 63946
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 63948
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 63951
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 63956

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 64080
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 64081
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 64082
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 64084
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 64085
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 64086
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 64088
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 64089
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 64090
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 64092
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 64095
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 64097

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 64111
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 64112
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 64113
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 64114
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 64115
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 64116
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 64117
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 64118
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 64119
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 64120
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 64121
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 64122

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 64193
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 64194
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 64197
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 64198
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 64199

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 64222
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 64225
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 64227
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 64228
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 64231

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 64356
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 64357
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 64358

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 64365
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 64369
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 64370
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 64372
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 64373
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 64374
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 64375
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 64376

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308RPLSHDR Discontinued 64378

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 64401
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 64402
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 64403
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 64404

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012*

Intel® Network Adapter Driver for Windows® 10

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Ethernet Product Software Release Notes

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8.1*

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012 R2*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2016*

Intel® Network Adapter Driver for PCIe* Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connections under Linux*

Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Final Release

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release

Disabling TCP-IPv6 Checksum Offload Capability with Intel® 1/10 GbE Controllers

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8* - Final Release

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Công nghệ nhập/xuất dữ liệu trực tiếp Intel®

Công nghệ I/O dữ liệu trực tiếp Intel® là công nghệ nền tảng nhằm nâng cao hiệu năng xử lý dữ liệu I/O để gửi dữ liệu và tiêu thụ dữ liệu từ các thiết bị I/O. Với Intel DDIO, các Bộ điều hợp máy chủ Intel® và các bộ điều khiển giao tiếp trực tiếp với bộ nhớ đệm của bộ xử lý mà không đổi hành trình qua bộ nhớ hệ thống, giảm độ trễ, tăng cường băng thông I/O của hệ thống và giảm tiêu thụ điện.