Bộ chuyển đổi mạng hội tụ Ethernet Intel® dòng X540

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X540-T1 Discontinued RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m
Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X540-T2 Discontinued RJ45 Category 6 up to 55 m; Category 6A up to 100 m