Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400LXI

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400
 • Tên mã Riggins trước đây của các sản phẩm
 • Ngày phát hành Q2'06
 • Tình trạng Discontinued
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q2'10
 • EOL thông báo Friday, April 30, 2010
 • Đơn hàng cuối cùng Sunday, October 31, 2010
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Monday, February 28, 2011
 • Kiểu hình thức của khung vỏ Pedestal, 5U Rack Option
 • Kích thước khung vỏ NULL
 • Thị trường đích Small and Medium Business
 • Cấp nguồn 830 W
 • Loại bộ cấp nguồn AC
 • Quạt thừa Supported
 • Hỗ trợ nguồn điện thừa Supported, requires additional power supply
 • Các hạng mục kèm theo (6) Drive carriers; (1) 6-drive hotswap/non-expanded SAS/SATA supported backplane assembly; (1) Front panel cable; (2) Redundant 830W power supply; (4) Non-redundant fixed cooling fans with ducting; (1) USB cable (1) Pre-routed IDE cable; (1) COM2 cable

Thông tin bổ sung

 • Bảng dữ liệu Xem ngay
 • Mô tả Intel® Server Chassis SC5400LXI with redundant cooling, 6-drive hot-swap backplane (non-expanded)

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

 • Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ 10
 • Kiểu hình thức ổ đĩa Trước Hot-swap 2.5" or 3.5"

Thông số gói

 • Cấu hình CPU tối đa 2

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Server Chassis SC5400LXI, Single

 • MM# 890987
 • Mã đặt hàng SC5400LXINA
 • ECCN 4A994
 • CCATS NA

Intel® Server Chassis SC5400LXI, Single

 • MM# 889228
 • Mã đặt hàng SC5400LXINA

Intel® Server Chassis SC5400LXI, Single

 • MM# 889156
 • Mã đặt hàng SC5400LXI
 • ECCN 5A992C
 • CCATS G135162

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Lựa chọn Khung lắp

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bảng dán nhãn Khung lắp vỏ ARIGBEZPNL Discontinued

Lựa chọn Cáp

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Cáp Chuyển đổi để Nối Bộ Nguồn Ổ đĩa ASLPWRCABLE Discontinued

Lựa chọn Bảng điều khiển Khung vỏ

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bảng điều khiển Cục bộ AXXLCPPED Discontinued

Lựa chọn Quạt

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ nâng cấp Quạt Hoán đổi Nóng ARIG2HSFANKIT Discontinued

Các lựa chọn ổ mềm/ổ quang

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Ổ đĩa Đường mảnh DVD/CDR AXXDVDCDR Discontinued
Ổ đĩa Đường mảnh CD AXXSCD Discontinued

Lựa chọn Dải

Spare Cable Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
IPMB Cables FXXIPMBCBL Discontinued
SCSI Y Cable AXX04HSBPYCBL Discontinued
SES Cables FXXSESCBL Discontinued
SGPIO Cable FXXSGPIOCBL Discontinued

Spare Chassis Maintenance Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Chassis Spares Kit FRIG2PDB Discontinued
Optional Unpainted Side Cover ARIGRACKCVR Discontinued
Preventative Maintenance Kit ARIG2PMKIT Discontinued

Spare Fan Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hot-Swap Fan Spare Kit FRIG2HSFANS Discontinued

Spare Packaging

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Chassis Packaging FXXRIGPKG Discontinued

Spare Power Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
830W Redundant Power Supply Module FXX830WPSU Discontinued
North America Power cable FPWRCABLENA Launched

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000PSL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5000PSLSATAR Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.