Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400BRP

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400
 • Tên mã Riggins trước đây của các sản phẩm
 • Ngày phát hành Q2'06
 • Tình trạng Discontinued
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q2'10
 • EOL thông báo Friday, April 30, 2010
 • Đơn hàng cuối cùng Sunday, October 31, 2010
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Monday, February 28, 2011
 • Kiểu hình thức của khung vỏ Pedestal, 5U Rack Option
 • Kích thước khung vỏ NULL
 • Thị trường đích Small and Medium Business
 • Cấp nguồn 830 W
 • Loại bộ cấp nguồn AC
 • Quạt thừa Supported
 • Hỗ trợ nguồn điện thừa Supported, requires additional power supply
 • Các hạng mục kèm theo (6) Drive carriers; (1) Front panel cable; (1) Redundant 830W power supply; (2) Non-redundant cooling fans; (1) USB cable; (1) Pre-routed IDE cable; (1) COM2 cable

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Intel® Server Chassis SC5400BRP with optional redundant power

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

 • Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ 10
 • Kiểu hình thức ổ đĩa Trước Hot-swap 2.5" or 3.5"

Thông số gói

 • Cấu hình CPU tối đa 2

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Server Chassis SC5400BRP, Single

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992C
 • CCATS G135162
 • US HTS 8473305100

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Lựa chọn Khung lắp

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Chassis bezel branding panels ARIGBEZPNL Q2'06 Discontinued 64016

Lựa chọn Cáp

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Converter Cable to Connect Drive Power Kit ASLPWRCABLE Q2'06 Discontinued 64094

Lựa chọn Bảng điều khiển Khung vỏ

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Local Control Panel AXXLCPPED Q2'06 Discontinued 64201

Lựa chọn Khoang Ổ đĩa

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
3.5" to 2.5" Hard Disk Drive Converter Kit AXX25DRVADPTR Q1'06 Discontinued 64230
4-Drive Fixed Drive Bay Assembly AXX4FIXDB Q2'06 Discontinued 64232
4-Drive Hot-Swap Expander Kit AXX4DRV3GEXP Q2'06 Discontinued 64233
4-Drive Hot-Swap Non-Expanded Kit AXX4DRV3GR Q2'06 Discontinued 64234
4-Drive Hot-Swap SCSI Backplane AXX4SCSIDB Q2'06 Discontinued 64237
5.25" Slim-Line Optical/Floppy Conversion Kit AXXCDUSBFDBRK Q2'06 Discontinued 64239
6-Drive Hot-Swap Expander Kit AXX6DRV3GEXP Q1'06 Discontinued 64240
6-Drive Hot-Swap Non-expanded Kit AXX6DRV3GR Q1'06 Discontinued 64241
DLT Accessory Kit ARIGDLTRAIL Q2'06 Discontinued 64254
Drive Accessory Bracket Kit AXXFHDDBRK Q2'06 Discontinued 64255

Lựa chọn Quạt

Các lựa chọn ổ mềm/ổ quang

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
DVD/CDR Slimline drive AXXDVDCDR Q1'06 Discontinued 64482
Slimline CD Drive AXXSCD Q1'06 Discontinued 64493

Lựa chọn Dải

Các lựa chọn Cáp Dự phòng

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
IPMB Cables FXXIPMBCBL Q2'06 Discontinued 64895
SCSI Y Cable AXX04HSBPYCBL Q2'06 Discontinued 64912
SES Cables FXXSESCBL Q1'09 Discontinued 64914
SGPIO Cable FXXSGPIOCBL Q2'06 Discontinued 64915

Các lựa chọn bảo trì Khung vỏ Dự phòng

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Chassis Spares Kit FRIG2PDB Q2'06 Discontinued 64979
Optional Unpainted Side Cover ARIGRACKCVR Q2'06 Discontinued 65004
Preventative Maintenance Kit ARIG2PMKIT Q2'06 Discontinued 65006

Các lựa chọn Khay & Ngăn Ổ đĩa Dự phòng

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
3.5" Drive Carrier FXX10DVCARBLK Q1'06 Discontinued 65066
4-Drive Backplane with Expander FXX4DRV3GEXPBRD Q2'06 Discontinued 65073
4-Drive Backplane without Expander FXX4DRV3GBRD Q2'06 Discontinued 65074
4-Drive SCSI Backplane Board FXX4SCSIBRD Q2'06 Discontinued 65076
6-Drive Backplane with Expander FXX6DRV3GEXPBRD Q1'06 Discontinued 65077
6-Drive Backplane Without Expander FXX6DRV3GBRD Q1'06 Discontinued 65078
6-Drive SCSI Backplane Board FXX6SCSIBRD Q1'06 Discontinued 65080

Các lựa chọn Quạt Dự phòng

Đóng gói Dự phòng

Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000PSL

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.