4-Drive SCSI Backplane Board FXX4SCSIBRD

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 4-Drive SCSI Backplane Board

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

4-Drive SCSI Backplane Board FXX4SCSIBRD, Single

  • MM# 880547
  • Mã đặt hàng FXX4SCSIBRD

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400BASE Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 55993
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400BRP Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 55995
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400LX Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 55997
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400LXI Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 56001

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.