Bộ điều hợp Máy chủ biên dạng thấp bốn cổng Intel® PRO/1000 PT

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Quad
 • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c) Không
 • Tốc độ & độ rộng khe 2.5 GT/s, x4 Lane
 • Bộ điều khiển Intel 82571GB

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCIe v1.0a (2.5 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® PRO/1000 PT Quad Port Low Profile Server Adapter, OEM Gen

 • MM# 891496
 • Mã đặt hàng EXPI9404PTLSP20

Intel® PRO/1000 PT Quad Port Low Profile Server Adapter, OEM Gen

 • MM# 885260
 • Mã đặt hàng EXPI9404PTG2L20

Intel® PRO/1000 PT Quad Port Low Profile Server Adapter, retail unit

 • MM# 884309
 • Mã đặt hàng EXPI9404PTL

Intel® PRO/1000 PT Quad Port Low Profile Server Adapter, bulk

 • MM# 884311
 • Mã đặt hàng EXPI9404PTLBLK

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992C
 • CCATS G135872
 • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BTL Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155 Không 54583
Bo mạch máy chủ Intel® S1200BTLR Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155 Không 95 W 54586
Bo mạch máy chủ Intel® S1200BTLRM Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155 Không 95 W 54589
Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BTS Discontinued microATX Rack or Pedestal LGA1155 Không 54590
Bo mạch máy chủ Intel® S1200BTSR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA1155 Không 95 W 54594

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Discontinued ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 Không 95 W 54629
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP4 Discontinued ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 Không 95 W 54632

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP2 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 135 W 54640
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP4 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 135 W 54641

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S3420GP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLC Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156 54663
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156 54667
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPRX Discontinued ATX Rack LGA1156 54670
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPV Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156 54671

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 Không 95 W 54702

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 135 W 54715
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COE Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 150 W 54717
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COEIOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 150 W 54719

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 135 W 54721
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2IOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 135 W 54723
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2J Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 135 W 54725
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 135 W 54728
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP4IOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 135 W 54734

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP4 Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 135 W 54742
Bo mạch máy chủ Intel® S2600IP4L Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 135 W 54746

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54759
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WPF Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54761
Bộ mở rộng Intel® S2600WPQ Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54762

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Rack or Pedestal Socket R Không 150 W 54772
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2L Discontinued Custom 14.2" x 15" Pedestal Socket R Không 150 W 54776

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520HC Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 130 W 54908

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000UR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520UR Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 130 W 54973
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520URT Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 130 W 54976

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000WB

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500WB Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W 55019
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500WB12V Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W 55024

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500BC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500BC Discontinued SSI CEB-leveraged (12" x 10.5") Rack or Pedestal LGA1366 95 W 55029

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HCT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520HCT Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 Không 130 W 55037

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HCV

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500HCV Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 130 W 55038

Bo mạch máy trạm Intel® dòng S5520SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy trạm Intel® S5520SC Discontinued SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA1366 130 W 55042

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' Rack Socket B2 Không 95 W 55073

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600WP Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 55079
Mô-đun Điện toán HNS2600WPF Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 55081
Mô-đun Điện toán HNS2600WPQ Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 55082

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4GS Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55135
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4OC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55137
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4TC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55138
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4GS Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55139
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4OC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55141
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4TC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55143

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSFAN Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 55180
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSFANR Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 55183
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSHBN Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 55184
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSHBNR Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 55195
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTSSFAN Discontinued microATX 1U Rack LGA1155 55196
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTSSFANR Discontinued uATX 1U Rack LGA1155 55198

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600GP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630GP Discontinued 1U Rack LGA1156 55248
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630GPRX Discontinued 1U Rack LGA1156 55252
Hệ thống máy chủ Intel® SR1695GPRX1AC Discontinued 1U Rack LGA1156 55255
Hệ thống máy chủ Intel® SR1695GPRX2AC Discontinued 1U Rack LGA1156 55257

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600UR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1600URHSR Discontinued 1U Rack LGA1366 55263
Hệ thống máy chủ Intel® SR1600URR Discontinued 1U Rack LGA1366 55265

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1625UR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1625URR Discontinued 1U Rack LGA1366 55269
Hệ thống máy chủ Intel® SR1625URSASR Discontinued 1U Rack LGA1366 55274

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216LPJR Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 55303
Hệ thống máy chủ Intel® H2312LPJR Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 55309

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55313
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55314
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55315
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55316
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55317
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55318
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55319
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55320
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55321
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55322
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55323
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55324

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2216IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55424
Hệ thống máy chủ Intel® R2224IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55427
Hệ thống máy chủ Intel® R2208IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55429
Hệ thống máy chủ Intel® R2308IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55430
Hệ thống máy chủ Intel® R2312IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55433

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URBRPR Discontinued 2U Rack LGA1366 55482
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URLXR Discontinued 2U Rack LGA1366 55486
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Discontinued 2U Rack LGA1366 55492

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2625UR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URBRPR Discontinued 2U Rack LGA1366 55500
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URLXR Discontinued 2U Rack LGA1366 55504
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URLXT Discontinued 2U Rack LGA1366 55506

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55558
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHEN Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55559
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHGC Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55560

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55567
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHJC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55571
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55572
Hệ thống máy chủ Intel® P4224IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55574
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55575
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55576
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJCL Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55577
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55578

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSFCN Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 55586
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSFCNR Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 55588
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSHCN Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 55590
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSHCNR Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 55596
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTSSFCN Discontinued microATX 4U Pedestal LGA1155 55598
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTSSFCNR Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1155 55600

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFGN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55603
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFJN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55604
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFJNL Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55605
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFKN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55606

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000BC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SC5650BCDPR Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 55642

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000HC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SC5650HCBRPR Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 55648

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000BC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630BCR Discontinued 1U Rack LGA1366 55668

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000HG

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630HGP Discontinued 1U Rack LGA1156 55683
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630HGPRX Discontinued 1U Rack LGA1156 55687

Hệ thống máy trạm Intel® dòng SC5000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy trạm Intel® SC5650SCWS Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 55832

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Quản lý năng lượng Intel® Ethernet

Công nghệ quản lý điện năng Intel® Ethernet mang đến các giải pháp về quản lý điện năng nói chung bằng cách giảm điện năng khi không hoạt động, giảm công suất và điện năng khi có nhu cầu, hoạt động ở mức tiết kiệm điện năng tối đa khi có thể và chỉ bật chức năng khi cần.