Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 PT

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp Máy chủ biên dạng thấp bốn cổng Intel® PRO/1000 PT Discontinued Category-5 up to 100m
Bộ điều hợp Máy chủ Bốn Cổng Intel® PRO/1000 PT Discontinued Category-5 up to 100m
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/1000 PT Discontinued Category-5 up to 100m