Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 PT

Tên sản phẩm
Loại cáp
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
Category-5 up to 100m 12 W Quad PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Category-5 up to 100m 12.1 W Quad PCIe
Category-5 up to 100m 4.95 W Dual PCIe v1.0a (2.5 GT/s)