Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 PT

Tên sản phẩm
Tình trạng
Lithography
MaxIOThroughput
SamplePortConfiguration
Loại cáp
Discontinued Category-5 up to 100m
Discontinued Category-5 up to 100m
Discontinued Category-5 up to 100m