Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82571EB Gigabit

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Dual
 • Loại hệ thống giao diện PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
 • Giao diện dải lề NC Không
 • Hỗ trợ khung Jumbo

Thông số gói

 • Kích thước gói 17x17mm

Các công nghệ tiên tiến

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® 82571EB Gigabit Ethernet Controller, Dual Port, BGA, Tape

 • MM# 916298
 • Mã THÔNG SỐ SLJAZ
 • Mã đặt hàng HL82571EB
 • Stepping D1

Intel® 82571EB Gigabit Ethernet Controller, Dual Port, BGA, Tray

 • MM# 916663
 • Mã THÔNG SỐ SLJB4
 • Mã đặt hàng JL82571EB
 • Stepping D1

Intel® 82571EB Gigabit Ethernet Controller, Dual Port, BGA, Tape

 • MM# 916836
 • Mã THÔNG SỐ SLJB5
 • Mã đặt hàng JL82571EB
 • Stepping D1

Intel® 82571EB Gigabit Ethernet Controller, Dual Port, BGA, Tray

 • MM# 916297
 • Mã THÔNG SỐ SLJAY
 • Mã đặt hàng HL82571EB
 • Stepping D1

Intel® 82571EB Gigabit Ethernet Controller, Dual Port, BGA, Tape

 • MM# 875298
 • Mã THÔNG SỐ SL8V2
 • Mã đặt hàng JL82571EB
 • Stepping D0

Intel® 82571EB Gigabit Ethernet Controller, Dual Port, BGA, Tape

 • MM# 875296
 • Mã THÔNG SỐ SL8UY
 • Mã đặt hàng HL82571EB
 • Stepping D0

Intel® 82571EB Gigabit Ethernet Controller, Dual Port, BGA, Tray

 • MM# 875300
 • Mã đặt hàng HL82571EB
 • Stepping D0

Intel® 82571EB Gigabit Ethernet Controller, Dual Port, BGA, Tray

 • MM# 875303
 • Mã đặt hàng JL82571EB
 • Stepping D0

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992CN3
 • CCATS G033196
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLJB5

SLJB4

SL8UY

SLJAY

SL8V2

SLJAZ

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Kênh cáp quang trên Ethernet

Kênh sợi quang qua Ethernet (FCoE) là gói các khung của Kênh sợi quang qua mạng Ethernet. Gói này cho phép Kênh sợi quang sử dụng mạng 10 Gigabit Ethernet (hoặc tốc độ cao hơn) trong khi duy trình giao thức Kênh sợi quang.

MACsec IEEE 802,1 AE

802.1AE là chuẩn Bảo mật IEEE MAC (MACsec) có chức năng xác định tính bí mật và toàn vẹn của dữ liệu không kết nối dành cho các giao thức độc lập về truy cập phương tiện.

IEEE 1588

IEEE 1588, còn được gọi là Giao thức thời gian chính xác (PTP) là giao thức dùng để đồng bộ hóa xung nhịp thông qua mạng máy tính. Trên mạng cục bộ, giao thức lấy độ chính xác của xung nhịp trong phạm vi micrô giây, giúp cho giao thức này thích hợp với các hệ thống đo lường và điều khiển.