Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/1000 PT

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Dual
 • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c) Không
 • Tốc độ & độ rộng khe 2.5 GT/s, x4 Lane
 • Bộ điều khiển Intel 82571GB

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCIe v1.0a (2.5 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter, bulk

 • MM# 868971
 • Mã đặt hàng EXPI9402PTBLK
 • ID Nội dung MDDS 707414

Intel® PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter, retail unit

 • MM# 868973
 • Mã đặt hàng EXPI9402PT
 • ID Nội dung MDDS 707414

Intel® PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter, OEM Gen

 • MM# 882028
 • Mã đặt hàng EXPI9402PTG2P20
 • ID Nội dung MDDS 707414

Intel® PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter, OEM Gen

 • MM# 882886
 • Mã đặt hàng EXPI9402PTG2L20
 • ID Nội dung MDDS 707414

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992C
 • CCATS G135872
 • US HTS 8517620090

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 65105
Intel® Server Board S1600JP4 Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 65106

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S3420GP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S3420GPLC Q3'09 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156 65128
Intel® Server Board S3420GPLX Q3'09 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156 65132
Intel® Server Board S3420GPRX Q1'10 Discontinued ATX Rack LGA1156 65135
Intel® Server Board S3420GPV Q1'10 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156 65136

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400GP2 Q2'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 65160
Intel® Server Board S2400GP4 Q2'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 65167

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 65180
Intel® Server Board S2600COE Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 65182
Intel® Server Board S2600COEIOC Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 65184

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 65186
Intel® Server Board S2600CP2IOC Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 65188
Intel® Server Board S2600CP2J Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 65190
Intel® Server Board S2600CP4 Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 65193
Intel® Server Board S2600CP4IOC Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 65199

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 65207
Intel® Server Board S2600IP4L Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 65211

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 65212
Intel® Server Board S2600JFF Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 65215
Intel® Server Board S2600JFQ Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 65216

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65224
Intel® Server Board S2600WPF Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65226
Intel® Server Board S2600WPQ Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65227

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Rack or Pedestal Socket R 65237
Intel® Workstation Board W2600CR2L Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" Pedestal Socket R 65241

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HC

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000UR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5520UR Q1'09 Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 65438
Intel® Server Board S5520URT Q1'09 Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 65441

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000WB

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5500WB Q2'09 Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 65484
Intel® Server Board S5500WB12V Q2'09 Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 65489

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500BC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5500BC Q1'09 Discontinued SSI CEB-leveraged (12" x 10.5") Rack or Pedestal LGA1366 65494

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HCT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5520HCT Q1'10 Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 65502

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HCV

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5500HCV Q2'09 Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 65503

Bo mạch máy trạm Intel® dòng S5520SC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board S5520SC Q1'09 Discontinued SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA1366 65507

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2400LP Q2'12 Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' Rack Socket B2 65538

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Q1'12 Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R 65541
Intel® Compute Module HNS2600JFF Q1'12 Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R 65542
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Q1'12 Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R 65543

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65544
Intel® Compute Module HNS2600WPF Q2'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65546
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65547

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 65600
Intel® Server System R1208JP4OC Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 65602
Intel® Server System R1208JP4TC Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 65603
Intel® Server System R1304JP4GS Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 65604
Intel® Server System R1304JP4OC Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 65606
Intel® Server System R1304JP4TC Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 65608

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600GP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1630GP Q3'09 Discontinued 1U Rack LGA1156 65713
Intel® Server System SR1630GPRX Q2'10 Discontinued 1U Rack LGA1156 65717
Intel® Server System SR1695GPRX1AC Q3'10 Discontinued 1U Rack LGA1156 65720
Intel® Server System SR1695GPRX2AC Q3'10 Discontinued 1U Rack LGA1156 65722

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600UR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1600URHSR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 65728
Intel® Server System SR1600URR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 65730

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1625UR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1625URR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 65734
Intel® Server System SR1625URSASR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 65739

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 65747
Intel® Server System H2216JFFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 65748
Intel® Server System H2216JFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 65749
Intel® Server System H2216JFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 65751
Intel® Server System H2216JFQJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 65752
Intel® Server System H2216JFQKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 65753
Intel® Server System H2312JFFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 65755
Intel® Server System H2312JFFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 65756
Intel® Server System H2312JFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 65757
Intel® Server System H2312JFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 65759
Intel® Server System H2312JFQJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 65762
Intel® Server System H2312JFQKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 65764

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65778
Intel® Server System H2216WPFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65779
Intel® Server System H2216WPJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65780
Intel® Server System H2216WPKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65781
Intel® Server System H2216WPQJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65782
Intel® Server System H2216WPQKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65783
Intel® Server System H2312WPFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65784
Intel® Server System H2312WPFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65785
Intel® Server System H2312WPJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65786
Intel® Server System H2312WPKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65787
Intel® Server System H2312WPQJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65788
Intel® Server System H2312WPQKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 65789

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 65889
Intel® Server System R2224IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 65892
Intel® Server System R2208IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 65894
Intel® Server System R2308IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 65895
Intel® Server System R2312IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 65898

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2600URBRPR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 65947
Intel® Server System SR2600URLXR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 65951
Intel® Server System SR2600URSATAR Q4'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 65957

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2625UR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66023
Intel® Server System P4308CP4MHEN Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66024
Intel® Server System P4308CP4MHGC Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66025

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66032
Intel® Server System P4216IP4LHJC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66036
Intel® Server System P4216IP4LHKC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66037
Intel® Server System P4224IP4LHKC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66039
Intel® Server System P4308IP4LHGC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66040
Intel® Server System P4308IP4LHJC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66041
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66042
Intel® Server System P4308IP4LHKC Q1'13 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66043

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66068
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66069
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66070
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66071

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000BC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SC5650BCDPR Q4'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 66107

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000HC

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000BC

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000HG

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1630HGP Q3'09 Discontinued 1U Rack LGA1156 66148
Intel® Server System SR1630HGPRX Q2'10 Discontinued 1U Rack LGA1156 66152

Hệ thống máy trạm Intel® dòng SC5000SC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System SC5650SCWS Q4'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 66297

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp khác

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

Trình điều khiển cơ bản bộ điều hợp mạng Intel® Gigabit cho FreeBSD*

Intel® Network Adapter Driver cho Windows 7* - Bản phát hành cuối cùng

Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng

Tiện ích Thông tin Thiết bị Mạng và Trình điều khiển cho Linux*

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Quản lý năng lượng Intel® Ethernet

Công nghệ quản lý điện năng Intel® Ethernet mang đến các giải pháp về quản lý điện năng nói chung bằng cách giảm điện năng khi không hoạt động, giảm công suất và điện năng khi có nhu cầu, hoạt động ở mức tiết kiệm điện năng tối đa khi có thể và chỉ bật chức năng khi cần.