Khung máy chủ Intel® FC2FLC30W0 Cấu hình toàn chiều rộng Làm mát bằng chất lỏng Không PSU

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Dòng khung máy chủ Intel® FC2000
 • Tên mã Optimus Beach trước đây của các sản phẩm
 • Ngày phát hành Q1'23
 • Tình trạng Discontinued
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2023
 • EOL thông báo Friday, May 5, 2023
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, June 30, 2023
 • Bảo hành có giới hạn 3 năm
 • Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
 • Kiểu hình thức của khung vỏ 2U Rack front IO
 • Kích thước khung vỏ 865 x 441.8 x 86.8 mm (L x W x H)
 • Thị trường đích High Performance Computing, Scalable Performance
 • Cấp nguồn 3000 W
 • Loại bộ cấp nguồn AC
 • Số nguồn điện được bao gồm 0
 • Quạt thừa
 • Hỗ trợ nguồn điện thừa
 • TDP 350 W
 • Các hạng mục kèm theo ((1) – 2U chassis FC2000
  (2) – Liquid-cooled fan assembly with integrated dual rotor 40mm fan – iPC FCXX40MMLCFAN
  (1) – Chassis plumbing assembly kit – iPC FCXXLCMDMFD
  (1) – Power distribution board assembly – iPC FCXXPDBASSMBL2
  (1) – Tool less rack rail mount kit – iPC FCXXRAILKIT
  (4) – Internal rail kit – iPC FCXX1USPPRT
  (1) – EMP module filler

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Intel® Server Chassis FC2000 v2 supporting two 1U liquid-cooled Intel® Data Center GPU Max Series Accelerator Module. No PSUs included

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Server Chassis FC2FLC30W0 Full-Width Configuration Liquid-Cooled No PSUs, Single

 • MM# 99ARZ2
 • Mã đặt hàng FC2FLC30W0
 • ID Nội dung MDDS 782266

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8473305100

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.