Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X550-T1

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Bảng dữ liệu Xem ngay
  • Mô tả NBASE-T support in Linux Only
  • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

  • Cấu hình cổng Single
  • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb
  • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
  • Tốc độ & độ rộng khe 8.0 GT/s, x4 Lane
  • Bộ điều khiển Intel® Ethernet Controller X550

Thông số gói

  • Loại hệ thống giao diện PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M20MYP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61979
Intel® Server System R1208WFTYS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61982
Intel® Server System R1208WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61989
Intel® Server System R1304WF0YS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61993
Intel® Server System R1304WF0YSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61998
Intel® Server System R1304WFTYS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 62004
Intel® Server System R1304WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 62013

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WF0ZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62076
Intel® Server System R2208WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62083
Intel® Server System R2208WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62091
Intel® Server System R2208WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62113
Intel® Server System R2208WF0ZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62120
Intel® Server System R2224WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62121
Intel® Server System R2224WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62129
Intel® Server System R2224WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62136
Intel® Server System R2308WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62137
Intel® Server System R2308WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62144
Intel® Server System R2312WF0NP Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62145
Intel® Server System R2312WF0NPR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62151
Intel® Server System R2312WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62152
Intel® Server System R2208WFQZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62158
Intel® Server System R2312WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62159
Intel® Server System R2312WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62176

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS7200AP Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 62321
Intel® Compute Module HNS7200APL Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 62334
Intel® Compute Module HNS7200APR Q1'18 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 62341
Intel® Compute Module HNS7200APRL Q1'18 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 62344

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Dòng hệ thống máy chủ Intel® S9200WK

Hệ thống máy chủ Intel® dòng S2600BPR

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S7200AP

Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62776
Intel® Server Board S2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62777
Intel® Server Board S2600BPQ Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62779
Intel® Server Board S2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62780
Intel® Server Board S2600BPS Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62781
Intel® Server Board S2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62782

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Bo mạch máy chủ Intel® S2600ST

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62820
Intel® Server Board S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62822
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62828
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62830

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 62843
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 62844
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 62845

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62847
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62849
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62851
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62852
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62853
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62857

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Bộ điều hợp Ethernet® Intel Gói trình điều khiển hoàn chỉnh

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho bộ điều hợp Intel® Ethernet

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho PCIe* Kết nối mạng Intel® 10 Gigabit Ethernet trong Linux*

Intel Network Adapter Virtual Function Driver cho® Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connections trong Linux*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2022*

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Microsoft Windows 11*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows® 10

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2019*

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012 R2*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2016*

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Windows 8.1 * - BẢN PHÁT HÀNH CUỐI CÙNG

Intel® Network Adapter Virtual Function Driver cho kết nối mạng PCIe* 10 Gigabit theo FreeBSD*

Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 550—VMware ESX*

Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 550 —FreeBSD*

Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet chuỗi X550

Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 550 —EFI

Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 550 —Windows*

Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 550—Linux*

Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng

Intel® Network Adapter Driver cho Windows 7* - Bản phát hành cuối cùng

Vô hiệu hóa Khả năng giảm tải thanh tra TCP-IPv6 với Bộ điều khiển Intel® 1/10 GbE

Intel® Network Adapter Driver cho Windows 8* - Bản phát hành cuối cùng

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Công nghệ nhập/xuất dữ liệu trực tiếp Intel®

Công nghệ I/O dữ liệu trực tiếp Intel® là công nghệ nền tảng nhằm nâng cao hiệu năng xử lý dữ liệu I/O để gửi dữ liệu và tiêu thụ dữ liệu từ các thiết bị I/O. Với Intel DDIO, các Bộ điều hợp máy chủ Intel® và các bộ điều khiển giao tiếp trực tiếp với bộ nhớ đệm của bộ xử lý mà không đổi hành trình qua bộ nhớ hệ thống, giảm độ trễ, tăng cường băng thông I/O của hệ thống và giảm tiêu thụ điện.