Adams Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS7200APR Q1'18 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Mô-đun điện toán Intel® HNS7200APRL Q1'18 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Mô-đun Điện toán Intel® HNS7200APL Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Bo mạch máy chủ Intel® S7200APR Q1'18 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Bo mạch máy chủ Intel® S7200APL Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Bo mạch máy chủ Intel® S7200AP Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Video Debug Cable AXXADPVIDCBL Q4'16 Discontinued
Liquid Assisted Air Cooling AXXADPRLAAC Kit Q1'18 Discontinued
Tấm tản nhiệt thụ động AXXAPHS
(80mm x 100mm)
Q4'16 Discontinued
Bộ nâng cấp Intel® Omni-Path
(2 cổng) AXX2PFABKIT
Q4'16 Discontinued
Node Power Board FH2000NPBAP Q4'16 Discontinued
Bridge Board Spare FHWAPBGB
(for Intel® Server Chassis H2000G Family)
Q4'16 Discontinued
1U Spare PCIe Riser
(Slot 2) FHW1U4APRISER
Q4'16 Discontinued
1U Spare PCIe Riser
(Slot 2) FHW1U20APRISER
Q4'16 Discontinued
1U Spare PCIe Riser
(Slot 1) FHW1U16APRISER
Q4'16 Discontinued
Intel® Server System LADMP2312KXXX43 Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Intel® Server System LADMP2312KXXX42 Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Intel® Server System LADMP2312KXXX41 Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Intel® Server System LADMP2312KXXX44 Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.